3 czerwca – Marsze dla Życia i Rodziny w łączności ze Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie

Fot. EJSCo najmniej w 16 polskich miastach 3 czerwca odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny w łączności ze Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie. W spotkaniu tym, które rozpocznie się 30 maja a zakończy 3 czerwca, weźmie udział ok. miliona uczestników. Kulminacyjnym punktem Kongresu będzie Eucharystia, którą dla katolickich rodzin z całego świata odprawi Benedykt XVI.

W celu przeprowadzenia marszów jesienią ub.r. zawarto Deklarację Organizatorów Marszów dla Życia 2012, pod którą obecnie podpisanych jest 16 miast.

10 lutego w Krakowie odbędzie się spotkanie organizatorów tych pochodów, na które zaproszeni są również wszyscy chętni, chcący zorganizować podobną manifestację w swoim mieście. Osoby zainteresowane szkoleniem mogą się zgłosić pod adresem kontakt@centrumzyciairodziny.org .

Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych. Deklarację zorganizowania go podpisały dotychczas: Warszawa, Białystok, Radom, Skarżysko Kamienna, Stalowa Wola, Rzeszów, Toruń, Bydgoszcz, Słupsk, Szczecinek, Koszalin, Gniezno, Gliwice, Świdnica, Racibórz i Częstochowa.

„Miniony rok pokazał, że odbudowa ładu moralnego w życiu społecznym w Polsce jest potrzebna i możliwa. Mimo przejawów indyferentyzmu moralnego, podstawowe wartości jak życie i rodzina są nadal cenione. Liczne badania wskazują na to, że to właśnie rodzina jest miernikiem szczęścia i najwyższą wartością. Od kilku lat wzrasta także odsetek Polaków opowiadających się za coraz pełniejszą ochroną życia” – argumentują członkowie Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

„W Sejmie został złożony obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej zabijania dzieci nienarodzonych. Posłowie odrzucili go, ale dopiero w drugim czytaniu i zaledwie pięcioma głosami. Należy pamiętać, że regulację tę w krótkim czasie poparło ponad 600 tys. osób, co daje nadzieję, że wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji jest w Polsce realne” – uważają członkowie Centrum.

„Była to największa inicjatywa obywatelska w historii naszego kraju po 1989 roku. Ten konsekwentny realizm miłości, który wedle wskazań naszego wielkiego rodaka, bł. Jana Pawła II rodzi się w naszym społeczeństwie, nakazuje służyć Ewangelii życia także poprzez inne formy działalności społecznej. Jedną z nich są coraz liczniejsze Marsze dla Życia i Rodziny, których celem jest budowanie cywilizacji życia” – wyjaśnia Anna Borkowska-Kniołek, rzeczniczka Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodzin.

Tematyka mediolańskiego spotkania będzie głęboko osadzona w realiach społecznych, wynikających z kryzysu ekonomicznego. Praca i świętowanie – jak podkreślił Benedykt XVI w „Liście na VII Światowe Spotkanie Rodzin” – są ściśle związane z życiem rodzin, a jako Boże błogosławieństwo mają pomagać przeżywać życie w pełni po ludzku. Jednak ze względu na panujący obecnie kryzys ekonomiczny, potrzebna jest refleksja i działanie ukierunkowane na pogodzenie wymogów i czasu pracy z potrzebami rodzin oraz na przywrócenie prawdziwego znaczenia święta” – uważają organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny. Dlatego, „ten, kto nie może przyjechać do stolicy Lombardii, a pragnie duchowo włączyć się w to globalne wydarzenie, może uczestniczyć w Marszu dla Życia i Rodziny” – zachęcają.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply