Materiały do lekcji o tematach związanych z wychowaniem do życia w rodzinie

Konspekty są dostępne w formacie PDF

w poniższych odnośnikach:
Lekcja w liceum
Lekcja w gimnazjum
Lekcja w II-III etapie edukacyjnym
Lekcja w szkole podstawowej
Inscenizacja: „Być albo nie być matką

 

You Might Also Like

Leave a Reply