Metody naturalnego planowania rodziny

METODA

RYTMU (KALENDARZOWA) TERMICZNA ŚCISŁA OWULACJI (BILINGSA) OBJAWOWO-TERMICZNA NATURALNE KARMIENIE PIERSIĄ
NA CZYM POLEGA? na wyliczeniu przypuszczalnego okresu płodności w cyklu miesiączkowym na ustaleniu początku okresu niepłodności bezwzględnej po jajeczkowaniu na ustaleniu okresu płodności oraz okresów niepłodności przed i po jajeczkowaniu karmienie piersią na żądanie dziecka, co najmniej przez 6 miesięcy, bez podawania innych pokarmów i dopajania
CO JEST PODSTAWĄ? znajomość długości ostatnich 12 cykli codzienne mierzenie podstawowej temperatury ciała (PTC) obserwacja śluzu szyjkowego mierzenie PTC, obserwacja śluzu szyjkowego i ew. innych objawów wysoki poziom hormonu prolaktyny wywoływany ssaniem hamuje jajeczkowanie
ZALETY nieszkodliwe dla zdrowia nie szkodzi zdrowiu, ekologiczna – zgodna z naturą, umożliwia planowanie lub odłożenie poczęcia dziecka, pozwala zachować właściwe odstępy między porodami, umożliwia życie bez niszczenia własnej płodności, prowadzi do WZAJEMNEGO SZACUNKU I ZAUFANIA, POGŁĘBIENIA WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ, ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA Matce i dziecku daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia więź emocjonalną. Dziecku daje zdrowie i odporność (zapobiega chorobom układu pokarmowego, oddechowego, alergii, zaburzeniom gospodarki mineralnej), lepszy rozwój fizyczny i intelektualny, zapobiega w wieku dorosłym chorobom cywilizacyjnym (otyłość, nadciśnienie, choroba wieńcowa). Matce wydłuża okres niepłodności poporodowej, zwykle do rozpoczęcia dokarmiania dziecka.
PROBLEMY, TRUDNOŚCI nieprecyzyjna, nieprzydatna przy nieregularnych cyklach i w sytuacjach szczególnych (po porodzie, klimakterium, chorobach, itp.) nie wyznacza początku okresu płodności, przy nieplanowaniu poczęcia dziecka dość długi okres wstrzemięźliwości płciowej, codzienne mierzenie i notowanie PTC codzienna obserwacja i notowanie objawów śluzu codzienna obserwacja i notowanie objawów obserwacja objawów powracającej płodności (śluz, PTC i inne)
EFEKTYWNOŚĆ mała bardzo wysoka wysoka bardzo wysoka wysoka
UWAGI obecnie nie zalecana, ponieważ opiera się tylko na obliczeniach a nie na obserwacji objawów płodności, jest mało skuteczna jajeczkowanie (owulacja) jest to uwolnienie z jajnika dojrzałej komórki jajowej metoda rozpowszechniona w ?wiecie i łatwa do nauczenia wiele wariantów metody, w zależności od ośrodka, który opracował (Anglia, Austria, Francja, USA i Włochy) kobiety nie karmiące w ogóle piersią w sposób mieszany (pierś + mieszanka) są niepłodne tylko 3 tygodnie po porodzie

You Might Also Like

Leave a Reply