Na obraz Boga

Na_obraz_BogaMateriały „Na obraz Boga”, w skład których wchodzi książka, płyta CD oraz kolorowe plansze, stanowią doskonałą pomoc do przeprowadzenia spotkań dla młodzieży lub studentów dotyczących ważnych problemów nurtujących ludzi szczególnie w tym okresie życia.

Jolanta Such-Białoskórska
NA OBRAZ BOGA
szacunek, przyjaźń, miłość – konspekty do spotkań.
Cena: 27,00 zł
ISBN: 978-83-7535-046-3
Wyd: Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010
Format: 210×300 mm
Stron: 54

Tytuły poszczególnych spotkań (wraz z celami każdego z nich):

1. Odszukać godność człowieka
(Cel: poznanie pojęcia godności; zrozumienie, że godność jest darem; uznanie, że każdy człowiek jest obdarzony godnością; zrozumienie, że poczucie godności może być zamazane przez grzech; uświadomienie sobie własnej godności i dostrzeganie jej w każdym człowieku)

2. Czystość serca
(Cel: zrozumienie, czym jest czystość serca; poznanie źródeł czystości serca; rozpoznawanie tego , co jest czyste, a co nieczyste; uznanie czystości jako wartości w życiu każdego człowieka; zmotywowanie do podążania drogą czystości)

3. Kobiecość i męskość wzajemnie się uzupełniają
(Cel: zrozumienie, że odmienność płci jest bogactwem, nie ma podziału na gorszą i lepszą – po prostu się różnią; przekonanie, że warto poznać odmienność drugiego człowieka, aby go lepiej zrozumieć i akceptować; zaakceptowanie własnej płciowości)

4. Dar spotkania – koleżeństwo, przyjaźń
(Cel: poznanie cech charakterystycznych dla kolejnych poziomów ludzkich relacji; umiejętne nawiązywanie relacji; uświadomienie wpływu człowieka na kształt i rozwój jego związków z innymi ludźmi)

4 A. Dar spotkania – miłość
(Cel: umiejętne nazywanie swoich relacji; rozróżnianie poziomu intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego człowieka; poznanie różnicy między emocjami i uczuciami)

W książce znajdziemy dokładny opis przebiegu każdego spotkania, wraz z treściwym opracowaniem danego tematu. Natomiast na płycie CD w formie plików znajdują się gotowe plansze do wydrukowania i dodatkowe materiały potrzebne do poprowadzenia spotkania. Na płycie także w formie audio umieszczono konferencję ks. Franciszka Blachnickiego z lipca 1970 roku pod tytułem „Czystość”. Uzupełnieniem całości są gotowe kolorowe plansze obrazujące poszczególne tematy spotkań.

Jolanta Such-Białoskórska z Ruchem Światło-Życie spotkała się w roku 1983 w Zabrzu. Zaintrygowało ją środowisko rówieśników, którzy wciągnęli ją w życiową przygodę z Oazą i Kościołem. Zaangażowanie w obronę życia zaczęło się od „dotnięcia serca”, które nastąpiło w momencie ujrzenia umieszczonego w gablocie kościoła zdjęcia dziecka w okresie prenatalnym. Jednak dopiero w 1987 roku we Wrocławiu włączyła się Diakonię Życia. W tej pracy pomagało jej przygotowanie zawodowe: ukończyła dwuletnie Studium Życia Rodzinnego i pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2008 roku Studia Podyplomowe Nauki o Rodzinie na Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Obecnie jest prezesem Wrocławskiego Porozumienia Na Rzecz Dziecka i Rodziny i odpowiedzialną za Diakonię Życia we Wrocławiu. Najważniejsze jednak jest dla niej bycie żoną Wojtka – od 1991 roku – i mamą Marka, Adama i Magdaleny.

Książka do nabycia w Wydawnictwie Światło-Życie

You Might Also Like

Leave a Reply