Oświadczenie CDŻ

Drodzy Oazowicze,

Drodzy Przyjaciele Życia!

Od pewnego czasu Diakonia Centralna otrzymuje pytania dotyczące naszej działalności związanej z dyskutowanymi w ostatnich miesiącach zmianami prawa, które bezpośrednio wpływać mogą na pogorszenie się poziomu ochrony życia dzieci poczętych. Wiemy o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o finansowaniu procedury in vitro. Mamy świadomość uchwalenia przez Sejm ustawy zezwalającej na swobodny dostęp ( także dzieci od 15 r.ż.) do środków tzw. antykoncepcji „awaryjnej” w postaci pigułek Ella One. Widzimy też, że parlament będzie debatować nad kilkoma projektami ustaw, które mają na celu legalizację aborcji i w zasadzie bezskrępowanego do niej dostępu. Pragniemy powiedzieć co w tej sytuacji robimy.

Po pierwsze, stale śledzimy informacje na te tematy. Chcemy być na bieżąco widząc, jak zmienia się rzeczywistość.

Po drugie, od pewnego czasu jesteśmy wraz z wieloma polskimi organizacjami pro life członkiem Federacji Ruchów Obrony Życia, która ekspercko i bardzo aktywnie działa w obszarze ochrony ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Federacja dokonuje rzetelnej oceny np. projektów zmian prawa oraz wydaje stanowiska upominające się o lepszą ochronę praw osób najsłabszych. Stanowiska te wyrażają także nasze przekonania.

Po trzecie, trwamy na modlitwie i to właśnie ten element ma dla nas szczególne znaczenie.

Diakonia Życia realizuje konkretne aktywności dotyczące np. wsparcia ważnych inicjatyw społecznych. Przypominamy jednak, że jako członkowie Ruchu Światło Życie staramy się budować nasze działania w oparciu o zaufanie Bogu.

Wiemy, że profesjonalne analizy społeczne, prawne i medyczne są szczególnie istotne w ostatnim czasie. Chcemy jednak także przypomnieć, że każde działanie i wszelkie aktywności mające na celu dobro muszą wpierw opierać się na relacji z Bogiem, na szukaniu w Nim siły. To właśnie czasy, w których mamy wiele pytań, wątpliwości i obaw są doskonałą chwilą do zatrzymania się przy Ojcu wszelkiego życia i zaufaniu Mu. Być może to właśnie w taki sposób, w czasie doświadczanych lęków nie stracimy nadziei, która daje siłę i mądrość do sprawnego działania.

Zachęcamy całym sercem do nieustającej modlitwy w intencji życia każdej osoby: bezbronnej, chorej i cierpiącej, zarówno przed, jak i po jej narodzeniu.

O konkretnych inicjatywach i działaniach pro life informujemy na naszym Facebookowym profilu, do którego śledzenia gorąco ZACHĘCAMY.