Ujawnienie prawdy

Jako członkowie Ruchu Światło-Życie wdzięczni jesteśmy Bogu za to, ze mogliśmy poznać prawdę o śmierci naszego Założyciela Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (24 III 1921 – 27 II 1987). Stało się to możliwe dzięki osobom dobrej woli w kraju i za granicą, które wytrwale dążyły do poznania prawdy, a także dzięki kierownictwu i pracownikom kompetentnych instytucji. To ich determinacja i zaangażowanie przyniosły owoc. Bardzo im za to dziękujemy.

Po kilkunastu latach bezskutecznych starań dopiero obecne śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej ujawniło prawdę, której wprawdzie spodziewaliśmy się od dawna, ale tylko powołane do tego instytucje mogły ją potwierdzić. Dwa i pół roku wysiłków prokuratorów IPN i wielu osób uczestniczących w badaniach związanych ze śledztwem, wykazało, że ks. Franciszek Blachnicki został otruty. Trzeba to odczytywać w kontekście czasów PRL-u. Mordowano wtedy kapłanów, którzy przez swoją radykalną wiarę i jej owocne głoszenie stali się przedmiotem prześladowania przez władze komunistyczne chcące uzyskać monopol na „rząd dusz”.

Od dawna jesteśmy przekonani o świętości życia ks. Franciszka Blachnickiego. Dlatego dla Ruchu Światło-Życie wyniki dochodzenia prowadzonego przez IPN nie rodzą potrzeby zmian ideowych czy w programie ewangelizacyjnym i formacyjnym wynikających z nauczania soborowego przekazanego nam przez Czcigodnego Sługę Bożego. Ujawnienie trudnej prawdy przynagla nas do większej wierności charyzmatowi Założyciela, który „życie swoje oddał za Kościół”, abyśmy w świecie współczesnym byli Kościołem żywym.

Po przeprowadzonym procesie Stolica Apostolska wydała w roku 2015 dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego jako wyznawcy. Od wielu lat, zgodnie z prawem Kościoła dotyczącym beatyfikacji, oczekiwaliśmy na znak od Boga (cud uzdrowienia) umożliwiający dokonanie tego aktu niezależnie od istniejących przypuszczeń, iż mógł ponieść śmierć męczeńską.

Ogłoszenie wyników dochodzenia IPN przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratorów może oznaczać, że tym szczególnym znakiem od Boga na dziś, zamiast oczekiwanego cudu uzdrowienia, stała się możliwość udowodnienia bezpośredniej przyczyny śmierci mimo upływu 35 lat. Jesteśmy przekonani, że faktyczną główną przyczyną zamachu na życie Czcigodnego Sługi Bożego była jego wiara konsekwentna i owoce jego szerokiej działalności ewangelizacyjnej i formacyjnej w Polsce i Europie. Wykazanie tego będzie zadaniem postulatorów procesu beatyfikacyjnego, po uzyskaniu pełnego obrazu okoliczności towarzyszących zabójstwu.

Nie czujemy się zwolnieni z dotychczasowej modlitwy o cud i rychłą beatyfikację – nie tylko przy grobie w Krościenku. Trwając na modlitwie czekamy na decyzję Kościoła, który w oparciu o dokumentację śledztwa może dokonać zmiany kwalifikacji procesu beatyfikacyjnego (jako męczennika).

Trwałość i owocność dzieła świadczy o świętości życia człowieka i odwrotnie, uznanie przez Kościół jego świętości stanowi ważny element potwierdzenia charyzmatu przekazanego poprzez Założyciela. Jego beatyfikacja umożliwi oficjalne oddawanie czci w liturgii i prośby o jego wstawiennictwo oraz stanie się impulsem do owocniejszego korzystania z daru jego wiary i życia, myśli i dzieła. Już teraz doświadczamy jego wstawiennictwa na różnych obszarach posługi Ruchu dla budowania Kościoła żywego w kraju i za granicą

Dziękując Bogu za obecny znak ujawnienia prawdy o przyczynie nagłej śmierci Czcigodnego Sługi Bożego, trwajmy w jedności na modlitwie o rychłą beatyfikację według zamierzonego przez Boga planu!

21 III 2023 r.

Odpowiedzialni Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie

Moderator Generalny – ks. Marek Sędek, Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku

Para Krajowa Domowego Kościoła  – Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie (archidiec. szczecińsko-kamieńska)

Moderator Krajowy Domowego Kościoła – ks. Damian Kwiatkowski (archidiec. częstochowska)

Odpowiedzialni Centralnych Diakonii –

               Ewangelizacji – ks. Tomasz Rusyn (diec. rzeszowska)

               Misyjnej – Agata i Krzysztof Jankowiakowie (archidiec. poznańska)

               Modlitwy – ks. Bartosz Jankowski (archidiec. katowicka)

               Wyzwolenia – ks. Jarosław Błażejak (diec. drohiczyńska)

               Życia – Agnieszka i Aleksander Jarominowie (archidiec. katowicka)

               Formacji Diakonii – ks. Ryszard Piętka (diec. bielsko-żywiecka)

               Komunikowania Społecznego – Marcin Łęczycki (archidiec. katowicka)

               Muzycznej – ks. Łukasz Parniewski (diec. zielonogórsko-gorzowska)

               Oaz Rekolekcyjnych – Joanna Malinowska (diec. włocławska)

               Miłosierdzia – Katarzyna i Paweł Rudniccy (diec. warszawsko-praska)

               Społecznej – Mirosława i Marek Chmielewiczowie (diec. bydgoska)

Ekonom Stowarzyszenia – Wojciech Terlikowski (archidiec. warszawska)

Delegaci Kongregacji Diakonii –

               Barbara Sitek  – Centrum Światło-Życie w Gwardijsku (diec. kamieniecko-podolska)

               o. Bartłomiej Parys SVD (Irlandia)

               Anna Pełka (archidiec. warszawska) – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Odpowiedzialna Główna INMK – Urszula Pohl (archidiec wrocławska)

Przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej (Lipie) – s. Dorota Wiśniewska (diec. koszalińsko-kołobrzeska)

Moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ś-Ż w Carlsbergu – ks. Jacek Herma (diecezja Speyer)

Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie na Ukrainie – ks. Jarosław Gąsiorek (diec. kamieniecko-podolska)

Przewodniczący Komisji Teologiczno-Programowej – ks. Piotr Kulbacki (archidiec. łódzka, Lublin)

Datamar 23, 2023