Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy podpisana

fot. kjPełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nowelizacja wprowadza zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmacnia ochronę ofiar przemocy, kładzie nacisk na profilaktykę.

„Tytuł ustawy nie jest do końca adekwatny do treści, bo przecież chodzi o zjawiska występujące nie tylko w klasycznej rodzinie, ale także w innego rodzaju związkach, gdzie często cierpią kobiety i dzieci” – powiedział Komorowski po podpisaniu noweli.

Zdaniem Komorowskiego, 80 proc. negatywnych zjawisk, które opisuje ustawa i którym ma przeciwdziałać, dotyczy kobiet. Wyraził nadzieję, że ta zmieniona ustawa będzie „dodatkowym sygnałem świadczącym o tym, że państwo polskie dostrzega problemy kobiet”.

W jego opinii, ustawa powinna rozwiązywać trudne problemy „na obszarze daleko idącej intymności, prywatności, gdzie zdarzają się dramaty kobiet i dzieci”. „Tym dramatom trzeba po prostu przeciwdziałać” – powiedział Komorowski.

Nowela ma wzmocnić ochronę ofiar przemocy, m.in. przez skuteczną izolację sprawców od ofiar przemocy, przez środki separujące np. zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Ustawa wprowadza bezpłatną obdukcję, przewiduje także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy.

Nowelizacja uprawnia pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Decyzja taka nie może być podejmowana jednoosobowo, ale wspólnie z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem służby zdrowia. Daje także rodzicom prawo do odwołania się od tej decyzji.

W przypadku zabrania dziecka z domu w sytuacji zagrożenia jego życia, sąd rodzinny musi niezwłocznie, w trybie 24-godzinnym, podjąć decyzję o jego dalszych losach; w takim samym trybie ma być także rozpatrywane odwołanie rodziców.

Wprowadza także wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Ustawa zakłada, że minister pracy i polityki społecznej oraz rzecznik praw dziecka po roku obowiązywania nowych zapisów przedstawią Sejmowi i Senatowi informację o skutkach ustawy. Nowela wejdzie w życie 1 sierpnia.

 

Wiadomość Polskiej Agencji Prasowej

You Might Also Like

Leave a Reply