Warszawa: prawnicy na UW o aborcji i eugenice

Biblioteka Uniwersytetu WarszawskiegoW Warszawie trwa międzynarodowa konferencja prawników poświęcona prawnym aspektom ochrony życia ludzkiego przed narodzeniem. W konferencji odbywającej się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego biorą udział eksperci z Europy i USA. Patronat nad konferencją objęła Wielka Księżna Luksemburga.

Podczas dwudniowej konferencji omawiana jest problematyka prawna dotycząca ochrony życia ludzkiego przed narodzeniem, w tym doświadczenia innych krajów, wykładnia, rozwiązania eugeniczne oraz społeczny kontekst zmian w prawie.

Geneza konferencji wiąże się z obywatelskim projektem ustawy mającej na celu eliminację z polskiego systemu prawnego regulacji dopuszczających legalną aborcję. Pomimo tego, że projekt poparło 600 tys. obywateli, został on odrzucony przez parlament. Sytuacja ta skłoniła grupę prawników do podjęcia działań mających na celu integrację środowisk prawniczych, którym zależy na właściwej ochronie życia ludzkiego w okresie prenatalnym.

Służyć temu ma właśnie konferencja naukowa, skupiająca zarówno prawników akademickich, jak i praktyków. Pozwolić ma ona zarówno na refleksję nad intelektualnymi podstawami ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej, jak i na wymianę praktycznych doświadczeń, które prawnicy zebrali w tej mierze na gruncie różnych systemów prawnych.

– Organizacje międzynarodowe starają się wpływać na polityków w poszczególnych krajach, by ułatwiali dostęp do aborcji i antykoncepcji. Z drugiej strony widać wyraźnie trend odwrotny. Rośnie oddolna aktywność osób, które się temu sprzeciwiają. Chcemy rozmawiać o tym w kontekście konkretnych rozwiązań prawnych – mówi dr Tomasz Sieniow z Instytutu na rzecz Państwa Prawa, współorganizator konferencji.

Organizatorzy zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się we wtorek 25 września o godz. 14.00 w starym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wezmą w niej udział dr hab. Aleksander Stępkowski, dr Tomasz Sieniow i mec. Olgierd Pankiewicz.

Patronat nad konferencją pt. „Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa” objęła Jej Królewska Wysokość Wielka Księżna Luksemburga. Honorowy patronat objęli nad nią również Jego Książęca Wysokość Paul von Oldenburg oraz Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply