Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 18 października 2003, 00:03    

Co mówi Duch do Kościołów

świadectwo z III Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie


Czas łaski, czas słuchania Pana, czas świadectwa, czas słuchania siebie nawzajem, czas rozeznawania jakim darem mogę służyć tu zebranej wspólnocie to najważniejsze etapy III Kongregacji Diakonii (Niepokalanów 17-19.2003). Drogami do tego były dla nas, delegatów Liturgia, dar spotkania, obrady, praca w grupach, dyskusja, wspólnota stołu, rozmowy kuluarowe i wiele, wiele radości.

Wspólnie uczyliśmy się w stóp ołtarza, w miejscu omodlonym przez św. Maksymiliana, ks. Franciszka Blachnickiego, III Kongregację Odpowiedzialnych (1978) i wielu pielgrzymów. Uczyliśmy się, jak podejmować diakonię, czyli służbę dla zbawienia człowieka (ks. R. Liwińczuk). W refleksji nad Duchowością Diakonii Ruchu Światło-Życie podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytania: co to znaczy być Diakonią, do czego zobowiązuje mnie duch służby w Ruchu Światło-Życie oraz do czego zobowiązuje mnie obecność w DIAKONII (ks. Z. Snarski). Pojawiły się zatem pytania o to czy moje zaangażowanie nie jest herezją czynu (zaspokojeniewłasnych potrzeb ludzkich z pomocą pracy apostolskiej), bądź aktywizmu (myślenie, żedziałanie ludzkie pokrywa się z wolą Bożą). I tu po raz kolejny usłyszeliśmy, że istotą naszej służby jest pokorne współdziałanie z Panem, gdyż plany ewangelizacji są w ręku Pana.

Wejście do Diakonii jest drogą świętości i konieczna jest tu modlitwa, wysiłek indywidualny oraz ofiara. Musimy – jak mówił ks. F. Blachnicki – być nieustannie namaszczani Duchem Świętym. Duch Jezusa sprawia, że człowiek może żyć w dawaniu siebie, wejść w preegzystencję Chrystusa w Ojcu i w Jezusowe oddanie siebie, czyli miłość, to znaczy służyć.

Aleksandra Smutnicka

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE