Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 22 stycznia 2019, 20:46    

Czy rekolekcje szkolne się wypaliły

Kongres organizowany przez Centralną Diakonię Ewangelizacji


Zaproszenie Moderatora Generalnego:

Po raz kolejny na scenę polskiej polityki powraca temat zasadności praktyk religijnych w życiu młodych ludzi, a w szczególności w szkole. Z jednej strony podawane są argumenty dotyczące całkowitego odrzucenia Boga i Kościoła przez młodych, z drugiej, przywoływane są aspekty wychowawcze i kulturotwórcze religii w szkole. Niestety, co raz częściej słyszy się głosy o stracie szansy, jaką dają rekolekcje wielkopostne odbywające się w szkole. Pojawiają się też opinie, że rekolekcje wielkopostne są mało atrakcyjne, niedostosowane do odbiorców, czego efektem jest bardzo niska frekwencja dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze tegoroczne hasło formacyjne Ruchu Światło-Życie, „Młodzi w Kościele” Centralna Diakonia Ewangelizacji postanowiła stworzyć przestrzeń wymiany poglądów i doświadczeń związanych z rekolekcjami w szkole. Pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę dobrego przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji. Wszystkich uczestników konferencji chcemy zaprosić do refleksji nad poszczególnymi etapami rekolekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Warto zastanowić się wspólnie nad rolą preewangelizacji w działaniach rekolekcyjnych. Wygląda na to, że dziś nie wystarczy tylko zawiesić plakatu i podać do ogólnej wiadomości termin rekolekcji. Czy istnieje jakiś sposób na przebicie się do świadomości młodych ludzi? Kolejnym celem naszej konferencji będzie refleksja nad sposobem głoszenia Ewangelii w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą. Czy potrzeby duchowe współczesnych nastolatków są takie same jakich rodziców kilkadziesiąt lat temu? Ostatnim zagadnieniem, które należy rozważyć jest potrzeba postewangelizacji. Parafrazując Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, stawiamy pytanie o to, czy rekolekcje mają stanowić tylko coroczny, jednorazowy moment uroczystej spowiedzi i przyjęcia Komunii, nie mający przełożenia na cały rok życia młodego człowieka. Czy zatem rekolekcje mogą prowadzić do metanoi?

Konferencja, na którą zapraszamy, zapewne nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może wskazać nam kierunki i metody pracy nad samymi sobą; w kwestii przygotowania i prowadzenia szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Zawierzamy ten czas Bogu.

Kongres odbędzie się 16 lutego 2019 r. w parafii św. Jakuba w Warszawie.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie http://rekolekcjeszkolne.pl/

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE