Dane statystyczne OŻK 2018

Dobiega końca czas postoazy, już 2 lutego Dniem Światła rozpoczniemy czas preoazy – czas przygotowań do rekolekcji wakacyjnych, Oazy Żywego Kościoła 2019. Na zakończenie przedstawiamy statystyki ubiegłorocznych oaz (w zestawieniu ze statystykami roku 2017). Literki bd oznaczają brak danych. Dane obejmują uczestników i animatorów oaz zarówno wakacyjnych, jak i śródroczych liczących co najmniej 4 dni.