oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Ważne

Śpiewnik na Dni Wspólnoty OŻK 2014

Prezentacja piosenki i znaczka roku formacyjnego 2014/15

Rusza bank wolnych miejsc na rekolekcjach

Moja pierwsza oaza

XI Konkurs fotograficzny im. Marcina Miczka

Możesz pomóc

Rekolekcje w Kenii: Wsparcie finansowe

Utrzymanie oaza.pl

Nowy serwis www.oaza.pl

Operacja: Ekwador

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie

Kurs Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy

Rekolekcje organizowane przez Drogocenną Perłę

KAMuzO 2014

Rekolekcje organizowane przez Centrum w Krościenku

Z Gibraltaru

Zaproszenia

Wakacyjne Słowo Życia

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 2014/2015

Jesteś potrzebny!

KUL: Zarządzanie Dokumentacją i Archiwistyka

Studiuj Teologię na KUL!

Konarzewo: Miłość małżeńska - relacja, o którą warto dbać

Konarzewo: Weekendowe Katechezy Przedmałżeńskie dla narzeczonych

Nasz słownik

Moderator - ksiądz odpowiedzialny za wspólnotę Ruchu

Zasada kolegialności

Animator - osoba prowadząca małą grupę

Nasze strony

Wspólnota greckokatolicka na Słowacji

Kapucyni prowincji warszawskiej

Diecezja łowicka

Ksiądz przed telewizorem

Księża, związani z Ruchem Światło-Życie, po raz drugi spotkali się w naszej diecezji w ramach wznowionej "oddolnej" inicjatywy budowania środowiska modlitwy i wspólnej refleksji duszpasterskiej kapłanów. Do CEF-u w Koszalinie przybyło tym razem 15 prezbiterów w bardzo różnym wieku.

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych księży diecezjalnych i zakonnych. Tradycyjnie rozpoczęło się ono od adoracji Najświętszego Sakramentu i nieszporów. Krótką homilię wygłosił ks. Jacek Lewiński, wicerektor naszego seminarium. Potem wspólna kolacja i konferencja wygłoszona przez ks. Wojciecha Parfianowicza, moderatora Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego. Tematem podjętym na spotkaniu była obecność księży i świeckich w mediach.

Wprowadzając w dyskusję ks. Wojciech wyszedł od nowego terminu w dziedzinie medialnej: media literacy. „Literacy” to angielskie słowo oznaczające umiejętność czytania i pisania. Ta umiejętność zawsze wyznaczała pewien podstawowy poziom przystosowania do życia w społeczeństwie. Analfabetyzm do dziś jest zjawiskiem, z którym się walczy, gdyż ma on poważne konsekwencje dla ludzi nim dotkniętych. W świecie, w którym media odgrywają tak znaczącą rolę – czyli dzisiaj – pojawia się nowa forma bycia "piśmiennym” lub "niepiśmiennym". Jej zakres wyznacza właśnie umiejętność korzystania z mediów lub nieumiejętność, generująca nowy rodzaj analfabetyzmu.

Warto zauważyć tu dwa aspekty - mówił prelegent:

 1. Korzystanie z mediów jako nadawca.
 2. Korzystanie z mediów jako odbiorca.

Innymi słowy - nieco humorystycznie i w odniesieniu do księdza:

 1. "Ksiądz w telewizorze".
 2. "Ksiądz przed telewizorem".

Telewizor jest tu oczywiście symbolicznym przedstawieniem mediów w ogólności.

Ad. 1. Ksiądz w mediach – na czym polega media literacy w tym pierwszym znaczeniu? Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych podają kilka ciekawych, podstawowych kwestii: trzeba rozumieć media, ich język i wymagania oraz zagrożenia. Kapłani i katolicy świeccy winni być uwrażliwienia na możliwość manipulacji przez nieodpowiedni kontekst ich wypowiedzi oraz użycie trzech mechanizmów napędzających oglądalność: konflikt, konfrontacja, kontrast. Czasami trzeba umieć odmówić – "nie mieć parcia na szkło" (pkt. 8 Norm). Kapłan i liderzy świeccy muszą też pamiętać, że w mediach, nawet jeśli nie czynią tego oficjalnie, zawsze reprezentują Kościół (pkt. 9).

Ad. 2. Ksiądz jako odbiorca pamięta o trzech fundamentalnych cechach dobrego telewidza, radiosłuchacza, czytelnika i internauty. Ma on być:

 • AKTYWNY (poszukuje prawdy o świecie w mediach).
 • SELEKTYWNY (potrafi wybierać i nie ogląda wszystkiego "jak leci").
 • KRYTYCZNY (niedowierza i sprawdza wiarygodność przekazu w różnych źródłach).

Ks. Wojciech zauważył, że media tworzą kulturę – popkulturę i zadał kilka pytań: Na ile, jako kapłani, mamy w nią wejść? Czy stać się konsumentem tej nowej kultury? Czy czytanie książek teologicznych nie powinno iść w parze z oglądaniem seriali, talk show itd?

Wyjaśnił dalej zjawisko framingu (ang. frame - ramka). Media upraszczają rzeczywistość i "wymuszają" pewne ramy myślenia. Tworzenie pewnych kontekstów, w których przedstawia się daną rzeczywistość Kościoła, wiary, sprawia, że odbiorca widzi ją pod pewnym kątem, w pewnym paradygmacie. Jest kilka takich "ramek", jeśli chodzi przedstawianie Kościoła w mediach, chociażby:

 • instytucjonalność (akcent na struktury, hierarchie a pomijanie Objawienia i wspólnoty)
 • polityczność (Kościół jako frakcje, stronnictwa, zaangażowanie w sprawy społeczne)
 • negatywizm (zakazy, przykazania)
 • polaryzacja (uwypuklanie różnicy zdań i tradycji)

W konferencji przytoczona była również maksyma "Ratzingera mediów" Marshala McLuhana - Medium is the message. Oznacza ona, że media nie są jedynie instrumentem do przekazywania informacji, ale same w sobie są już przekazem. Wpływają one bowiem na informację, ale to też jeszcze nie wszystko. Przejawiają równocześnie swoje oddziaływanie poza procesem komunikacji – tzn. zmieniają świat i człowieka. Przykładem jest wpływ Internetu na myślenie. Współczesny internauta - zwłaszcza młody - przeszedł właściwie z myślenia LINEARNEGO (sekwencyjnego) na HIPERTEKSTUALNE (obrazowe, multimedialne).

Poruszony był tez problem Facebooka i innych komunikatorów. Nie służą do tworzenia głębokich relacji – nic nie zastąpi relacji na żywo. Media te jednak mogą służyć (i rzeczywiście wg badań służą) podtrzymywaniu relacji już istniejących " w realu" i wykonaniu pierwszego kroku w procesie komunikacji, którym jest zawsze nawiązanie kontaktu. Na koniec zauważony był czynnik osobowy w mediach. Media i odbiorcy, to ludzie. To osoby potrzebujące Ewangelii i zbawienia. Bardzo żywa dyskusja trwała prawie trzy godziny.

Kolejne spotkanie w tej formule przewidziane jest 20 lutego 2012 r. Zapowiedzianym na kilka najbliższych spotkań tematem jest nowa ewangelizacja i najnowszy dokument w tej kwestii: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej - lineamenta, Watykan 2011.

za: www.koszalin.oaza.pl

Dod. Wiola Szepietowska dnia 29-11-2011 o godz. 17:36

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Aby lepiej bronić życia (23-03-2014)

Nowy serwis www.oaza.pl (6-02-2014)

Chrześcijanie tańczą (17-01-2014)

Zapaleni (9-01-2014)

Dziwna pasja (16-12-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.