oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Ważne

Śpiewnik na Dni Wspólnoty OŻK 2014

Prezentacja piosenki i znaczka roku formacyjnego 2014/15

Rusza bank wolnych miejsc na rekolekcjach

Moja pierwsza oaza

XI Konkurs fotograficzny im. Marcina Miczka

Możesz pomóc

Przygotowania do rekolekcji w Kenii

Utrzymanie oaza.pl

Nowy serwis www.oaza.pl

Operacja: Ekwador

Darowizny na rzecz Ruchu Światło-Życie

Rekolekcje organizowane przez Centrum w Krościenku

Z Gibraltaru

Zaproszenia

Podsumowanie OŻK 2014

Wakacyjne Słowo Życia

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 2014/2015

Jesteś potrzebny!

KUL: Zarządzanie Dokumentacją i Archiwistyka

Studiuj Teologię na KUL!

Konarzewo: Miłość małżeńska - relacja, o którą warto dbać

Konarzewo: Weekendowe Katechezy Przedmałżeńskie dla narzeczonych

Nasz słownik

Wojsko Gedeona

Oaza Nowej Drogi

Zasada solidarności

Nasze strony

Krucjata Wyzwolenia Człowieka w Czechach

Ośrodek Fundacji Światło-Życie "Nazaret" w Lalikach

Diecezja radomska

Oaza Nowej Drogi
rozmowa z ks. Markiem Sędkiem

W tym roku wachlarz propozycji rekolekcyjnych wzbogaci się o rekolekcje Oazy Nowej Drogi.
Ksiądz opracował program tych rekolekcji. Dlaczego w ogóle powstała ta Oaza? Skąd pomysł, by stworzyć coś nowego?

Pomysł zrodził się z potrzeby. Można powiedzieć tak, jak mówił ks. Blachnicki: "Nie pytamy, co wolno, tylko co trzeba". Trzeba było opracować program rekolekcyjny i formacyjny pracy w ciągu roku dla gimnazjalistów. Reforma systemu edukacji spowodowała potrzebę opracowania nowego programu.
Z jednej strony Oaza Dzieci Bożych ciągle wielu ludziom kojarzy się nie z dziecięctwem Bożym, a z dzieciństwem, małoletniością. Z drugiej strony jest przesunięty wiek rozpoczęcia szkoły średniej, na ogół związanej z formacją podstawową. W związku z tym pojawiły się pytania: co robić w gimnazjum? Tak powstała przestrzeń na program Nowej Drogi.
Oczywiście, nie są to pierwsze rekolekcje tego typu. Już wcześniej były podejmowane różne próby. Zarządzeniem Moderatora Generalnego wraz z wejściem w życie opracowanego przeze mnie podręcznika OND - który zyskał akceptację, chociaż eksperymentalnie - dezaktualizują się wcześniejsze podręczniki Nowej Drogi, które pojawiały się lokalnie, nie znaczy to jednak, że próby te nie były potrzebne.

W tym roku wejdzie w życie pierwszy stopień Oazy Nowej Drogi...

Tak, plan jest taki, że formacja Oazy Nowej Drogi będzie miała trzy stopnie i obejmie dwa i pół roku formacji. Pierwszy stopień byłby się po szóstej klasie szkoły podstawowej, stopień drugi - po pierwszej klasie gimnazjum, trzeci - po drugiej klasie gimnazjum. W ciągu roku trwałaby formacja: całoroczna po 1. i 2. stopniu OND, a po 3. stopniu do przerwy międzysemestralnej. W czasie ferii miałaby miejsce (to zamysł, bo jeszcze tego nie ma) kilkudniowa oaza ewangelizacyjna (z całą pewnością nie dwutygodniowa). Do jej opracowania wykorzystane będą sugestie zawarte w programie Ad Christum Redemptorem, który ks. Blachnicki stworzył na początku lat 80-tych. Później, po tej oazie ewangelizacyjnej, odbywałyby się spotkania poewangelizacyjne. Kolejnym krokiem byłby wyjazd na rekolekcje 1. stopnia Oazy Nowego Życia.
Warto podkreślić, że formacja Nowej Drogi nie ma charakteru integralnego jak formacja podstawowa. Nie trzeba zaczynać jej od początku, po kolei przechodzić poszczególne stopnie. Jeśli ktoś będzie po drugiej klasie gimnazjum i wówczas zacznie swoją drogę w Ruchu Światło-Życie, to rozpocznie nie od 1. stopnia, ale od 3. stopnia OND, tak by u progu szkoły średniej rozpocząć formację ONŻ.
Jednak w te wakacje, niezależnie od tego, po której klasie gimnazjum jest uczestnik, pojedzie na 1. stopień OND. Nowy program będzie wprowadzany sukcesywnie. W kolejnych latach będą wprowadzane następne stopnie.

Co zatem będzie z Oazą Dzieci Bożych i "zerówką"?

Myślę, że jeśli grupy liturgiczne przy parafiach są prowadzone według programu ODB, to nie ma sensu tego programu zawieszać.
W nowym programie nie ma rzeczywiście miejsca na dotychczasową oazę stopnia zerowego. Jednakże tematy tej oazy w większości pozostają i wplatają się w trzy stopnie Oazy Nowej Drogi.

Jakie są założenia Oazy Nowej Drogi? Na czym się ona opiera?

Ogólne założenia stanowią, że trzy lata formacji OND obejmą trzy płaszczyzny życia człowieka. Pierwszy rok skupi uwagę na rozpoznawaniu własnej tożsamości i porządkowaniu swojego życia; badaniu: kim ja jestem jako chrześcijanin? Drugi stopień OND i rok formacji po nim następujący skoncentrują się przede wszystkim na relacji i spotkaniu z drugim człowiekiem, a właściwie z drugą osobą, bo chodzi nie tylko o człowieka, ale i o Boga. Natomiast Oaza 3. stopnia będzie o wspólnocie - wspólnocie chrześcijańskiej, wspólnocie między ludźmi.
Najkrócej można więc określić pierwszy stopień jako płaszczyznę "ja", drugi - "ty", trzeci - "my". Aczkolwiek zaimki nie stanowią fundamentu teologicznego, więc trzeba je opisywać szerzej.
Takie są podstawowe założenia. Można by powiedzieć, że są one takie same jak w dotychczasowej oazie stopnia zerowego, czyli podstawowego. Ukazują personalistyczną strukturę i wizję życia człowieka, przygotowują "glebę" ludzkiego serca, w które ma być wsiane ziarno Ewangelii, co dokona się w formacji podstawowej, począwszy od ewangelizacji, przez 1. stopień ONŻ i kolejne.
Ten klucz personalistyczny, którym posługuje się Sobór Watykański II i jednocześnie nasz Ruch, jest niezbędny do ukazania modlitwy jako spotkania z Bogiem, liturgii jako dialogu zbawczego dokonującego się pomiędzy człowiekiem a Bogiem za pośrednictwem znaków liturgicznych oraz do podkreślenia rangi wspólnoty. Czyli następuje tu nawiązanie do trzech stopni formacji podstawowej, chociaż w nieco innym wymiarze.

A czy są jakieś szczególne rozwiązania praktyczne związanie z wprowadzeniem tych treści w życie?

Program Nowej Drogi mieści się w charyzmacie Ruchu Światło-Życie, więc nie odbiega znacząco od tego, co już znamy. W ramach spotkań w grupach, zarówno na oazach rekolekcyjnych, jak i w ciągu roku, będą przeprowadzane ewangeliczne rewizje życia ubogacone różnymi metodami aktywizującymi. Na oazach będą również wyprawy otwartych oczu, szkoły liturgiczne - mam nadzieję, że bardzo praktyczne.
Nowym elementem, jakiego do tej pory nie było w programie dnia oazy rekolekcyjnej, będą pogadanki na temat życia świętych i błogosławionych. Wprowadzenie ich stanowi swoisty znak czasu. Mówi się powszechnie, że Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował więcej osób, niż wszyscy jego poprzednicy. Pogadanki te będą dopasowane do tematu dnia. Na przykład, przy omawianiu nadziei chrześcijańskiej będzie wspomniany bł. Honorat Koźmiński: żył on w bardzo trudnych czasach i choć po powstaniu styczniowym obowiązywał zakaz przyjmowania nowych członków do zakonów - co groziło ich likwidacją - nie poddał się tej katastroficznej wizji i nie dość, że sam przetrwał, to założył wiele zgromadzeń zakonnych.
Kolejna nowość, która mam nadzieję, że się przyjmie, to nabożeństwo Drogi Światła. Jest o nim mowa w dokumencie o pobożności ludowej w liturgii, który został wydany przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Sakramentów. Współcześnie podkreśla się duchowość pasyjną Zachodu, w Polsce jest ona również żywa (nie chodzi tylko o film "Pasja", ale i o drogi krzyżowe na ulicach miast). Tymczasem niedoceniona jest refleksja nad zmartwychwstaniem Pana Jezusa i nad chrztem, który nas włącza w zmartwychwstanie. Zobaczymy, czy nabożeństwo to przyjmie się tak jak oazowe Drogi Krzyżowe. Bardzo by mi na tym zależało, bo uważam, że Ruch ma wielką siłę wprowadzania nowych akcentów do polskiej pobożności, a jest to bardzo cenne i nie należy z tego rezygnować.

Gdy papież wprowadził nowe tajemnice różańca, wielu oazowiczów zastanawiało się, jak będą wyglądać rekolekcje, czy będą one 20-dniowe, czy zostanie to rozwiązane w jakiś inny sposób...

Nowe tajemnice różańca muszą być obecne podczas rekolekcji. Jednak oazy będą prowadzone jak dotychczasowe, gdzie przez 15 dni rekolekcji rozważa się tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Tajemnice światła będą równocześnie wplecione w niektóre dni. Gdy np. Ewangelia i homilia na mszy św. są związane z tajemnicą bolesną, to w grupie na modlitwie różańcowej może pojawić się tajemnica światła - np. Przemienienie Pana Jezusa. Albo odwrotnie, chociaż jest wprowadzenie do tajemnicy 5. radosnej, to Ewangelia i homilia mogą dotyczyć chrztu Pana Jezusa w Jordanie, a w grupie znowu będzie odmówiona tajemnica Odnalezienia Pana Jezusa w Świątyni.

A czy nie ma obaw, że prowadzący jakoś nie wejdą z przekonaniem w te treści i sposób ich przekazywania?

Żeby wprowadzić jakieś zmiany, trzeba być do nich przekonanym. Skoro podjąłem się opracowania Oazy Nowej Drogi, to znaczy, że jestem przekonany, iż ta koncepcja ma sens. Będę zatem przekonywał o tym innych. Koncepcję i szczegóły Oazy Nowej Drogi omawiałem podczas Centralnej Oazy Matki. Uważam, że charyzmat spotkania w naszym Ruchu jest ważny i mam nadzieję, że w osobistych spotkaniach będę mógł przekazać ideę tej Oazy. Ale nie ze wszystkimi dam radę spotkać się osobiście, stąd też między innymi ten wywiad, który ma spełniać rolę informującą. Poza tym mam nadzieję, że opracowane podręczniki czytelnie przedstawiają koncepcję i metodykę oraz cele poszczególnych spotkań i nie będzie problemów z prowadzeniem grup Nową Drogą.

Jak pracowano nad przygotowaniem tych materiałów?

Podstawowe założenia były opracowane przez Centralną Diakonię Jedności w ścisłej współpracy z komisją teologiczno-programową. Później zostały one rozpisane na poszczególne tematy dni na trzy stopnie. Ja opracowałem resztę z pomocą diakonii muzycznej i liturgicznej, co ważne, wykorzystując myśli teologiczne ks. Franciszka Blachnickiego zawarte w różnych wcześniejszych wersjach programu Ruchu Światło-Życie, znajdujących się obecnie w archiwum (np. dawny 1. stopień - dotychczasowa "zerówka", dawny 2. stopień, propozycje na dawny 3. stopień). Na każdym etapie zasięgałem licznych konsultacji, było wiele uzupełnień i przeróbek - w tym sensie jest to dzieło wspólnotowe.
Na tegorocznej Centralnej Oazie Matce były dostępne podręczniki dla moderatorów, animatorów oraz notatniki dla uczestników na 1. stopień Oazy Nowej Drogi. Na podsumowanie OŻK ukażą się podręczniki na pracę w ciągu roku.
Zachęcam do przesyłania uwag na temat OND. Do teczki roku będzie dołączona ankieta związana z oceną nowego programu Oazy Nowej Drogi 1. stopnia. Umożliwi to zebranie głosów z całej Polski. Proszę o wysłanie jej do Krościenka, najlepiej na podsumowanie. Myślę, że ważne jest, by również przez tę formę komunikacji włączyć się we współtworzenie tego programu.

A zatem do spotkania na Oazie Nowej Drogi!

Zapraszam. Zamierzam osobiście prowadzić rekolekcje 1. stopnia OND. Zobaczymy, czy to wyjdzie, bo trzeba być wielkim charyzmatykiem jak założyciel Ruchu Światło-Życie, aby mieć umiejętność łączenia teoretycznych, stworzonych przez siebie opracowań teologicznych z praktyką - światła z życiem...

rozmawiała Marta Dalgiewicz

rozmowa opublikowana w 131. numerze "Wieczernika"

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 5-07-2004 o godz. 13:37

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

wisnia<><
OND
ja jade na OND :) ciekawe jak to będzie:) tak na marginesie mialam jechać na 1-nke ale postanowiłam się jeszcze troszeczkę podformowoać:) zobaczymy! do zobaczenia! shalom<>< (5-07-2004, 19:42)
Marta
Oaza Nowej Drogi
Życzę ksiedzu powodzenia.To trudne zadanie,ale jeśli Bóg nas wybrał,to On nas uzdalnia,także bedzie dobrze.Mi również w tym roku przypadło w udziale przeżywać rekolekcje OND.Dlatego otaczam je szczególną modlitwą.Pozdrawiam!Z modlitwą Marta (8-07-2004, 10:49)
Ania
OND
Z chęcią sama bym uczestniczyła w tych rekolekcjach. Niestety jestem już po 1. stopniu. Rekolekcje te będą napewno trudne do zrealizowania zgodnie z założeniami, choć nie niemożliwe. Życzę powodzenia. (9-07-2004, 14:51)
sfrustrowany
Bardzo mi się nie chce jechać na oazę
Nie wiem,co mnie podkusiło,aby zapłacić zaliczkę...Chyba namowy proboszcza.15 dni to lekka przesada.Nie chcę tam jechać!!!Z góry sobie postanowiłem,że drugi raz nie pojadę i tyle...Argumentów nie przedstawie,bo mogą być dla niektórych oburzające. (11-07-2004, 18:37)
truskawa
OND
sama niedawno wrocilam z OND. bylam na niej animatorka. to swietny okres przejsciowy miedzy ODB a ONŻ. mysle ze naprawde warto. w wielu z dzieciakow zaszla piekna zmiana(na lepsze oczywiscie). z modlitwa JA (12-07-2004, 15:08)
ANETA:D
OND
wlasnie wczoraj czyli w poniedzialek wrocilam z OND w zarnowce z 1 turnusu!!Musze powiedziec ze bylo spoko serio i namawiam do tego abyscie podejmowali sie takich rekolekcji pozdro dla wszystkich znajomych!! (13-07-2004, 20:13)
Kora Rudnik
MARTO I WSZYSCY INNI
Moja Siostra Cioteczna była teraz na 1stopniu pierwszym turnusie w Skorodnym było super. Ja też jeżdżę na Oazy ! Pozdrowienia dla MARTY!!!!!!!! Tesknie za Tobą i Gosią i WSZYSTKIMI!!!!!!!!! Papapapa (26-07-2004, 12:03)
..::>NeTi>>:*
właśnie wróciłam....
...z OND 1* w punkcie rekolekcyjnym Istebna-kościół. Było faktycznie tak jak tutaj opisano, bylo nabożeństwo via lucis - droga światła, byly pogadanki o świętych, itd... Ale jednej rzeczy nie rozumiem.. Czy po III klasie gimn. pojade normalnie na ONŻ 1*? (30-07-2004, 17:13)
Zegar
OND po dwóch latach
Ja swoje OND przeżyłem dwa lata temu, teraz właśnie wróciłem w ONŻ 1 stopnia w Mszanie. Pamiętam OND jako dobre wprowadzenie do tego co przeżyłem przez ostatnie 15 dni,czyli pierwszego stopnia właśnie. cd-> (30-07-2004, 21:24)
Zegar
OND po dwóch latach cd.
cd-> Natomiast odnosze wrażenie, iż przy wprowadzeniu OND zupełnie, a może prawie, zbędna staje się 'zerówka'. OND samo w sobie stanowi dobre, nawet bardzo dobre, wprowadzenie do tego co przeżyjecie na ONŻ 1 stopnia. (30-07-2004, 21:26)
Dusiaczek
Na oazie poraz drugi!!
Pierwsza moja oaza to była rok temuw Juchnowcu tzn OND 1 st., lecz dziś wróciłam z mojej kolejnej oazy a to była ONŻ 0 stopnia, ciekawi mnie ten przeskok między stopniami oaz... może to slatego, że już kwalifikowałam sie do ONŻ??? Ale dwie oazy były fajne (31-07-2004, 15:30)
AGATA
ONŻ 0st.
właśnie wróciłam z ONŻ st.0 i uważam,że zerówka też się przydaje...Stworzyliśmy w Skarżycach tak wspaniałą wspólnotę,że animatorzy nie mogli uwierzyć że to zerówka a nie jakiś wyższy stopień... Uważam że zerówki też mają do odegrania swoją rolę w formacji (2-08-2004, 11:10)
an.Przemek-archidecezja Katowicka przempas@op.pl
OND
checią bym poprowadził te rekolekcje uzcestnicząc w diakonii - służbie drugiemu.Z Miłą chcęcia pomoge przy różnych okolicznosciach. jestem już po 2 stopniu ONŻ w ferie jade na kode. Juz prowadziłem rekolekjce 1 st ONŻ. prosze i kontakt prosze ks. Z Bogiem (3-08-2004, 13:37)
Natali & Agnes
Oaza Nowej Drogi
Byłyśmy animatorkami na 1 st OND mimo iz zalozenia sa bardzo ciekawe jendak nie sprawdzaly sie w praktyce. spotkania nie były logicznie ze soba polączone teksty do rozwazania były zbyt trudne dla tak mlodych oazowiczow. pozdrawiamy z Bogiem (5-08-2004, 10:32)
ANIA W. - SŁONECZKO
OAZA NOWEJ DROGI
NA OAZIE BYŁAM PIERWSZY RAZ. BYŁO CUDOWNIE. A BYŁO TO W UROCZEJ CHOROSZCZY. MIELIŚMY ŚWIETNĄ DIAKONIE!! POZNAŁAM WIELU WSPANIAŁYCH LUDZI , BYŁO MAPRAWDE CUDOWNIE. (9-08-2004, 12:51)
Basia
OND 1 st
w tym roku byłam animatorka na OND 1 st.Musze powiedziec ze nieco przeraża mnie wydłuzenie okresu preewangelizacji do 3 lat(przynajmiej w niektórych przypadkach)Poza tym w podręczniku znajduja sie błedy które sa nie do przyjecia!!! (26-08-2004, 17:11)
Dodi
formacja roczna OND
mam nadzieje ze w przyszłym roku będzie to już bardziej zorganizowane tzn zostanie wprowadzone OND1 OND2 i OND3 ja w chwili obecnej borykam sie z jednym problemem,poniewaz przygotowywalam moja grupe do ONZ1 ale pojechali oni na OND1 i wdlug jakiego cdn (31-08-2004, 12:31)
Dodi
formaja roczna ond
programu mam z nimi pracowac w ciagu roku?skoro sa w takim wieku ze teraz moga bez przeszkod jechac na 1ONZ przeciez nie bede z nimi przerabiac tego samego? (31-08-2004, 12:32)
..........
..::>NeTi>>:*
Cześć.Jak masz na imie,bo ja tez byłam w tym roku w Istebnej kościół na tym samym stopniu co ty.Czekam na odpowiedz. (3-09-2004, 21:20)
Anqa
nasza oaza
już od trzech lat nalerze do oazy na początku -przyznaję było dobrze To był taki czas po całym tygodniu nauki gdzie możne było przyjsc spotkac ludzi którzuy chca cie wysłuchać maja podobne problemy i chca o tym pogadać (15-10-2004, 10:42)
myśka
ONd
byłam na OND w Liśich Jamach. Uważam że na rekolekcjach poznaje się co to dopiero życie. Jest się blisko Boga i czuje się jego obecność w każdej chwili swojego życia. (26-12-2004, 22:15)
AGNIECHA:D
OND jest super!
w lipcu 2004 bylam na OND I w Królowej Górnej (drugi turnus) bylo świetnie! POZNALAM NOWYCH LUDZ I WOGULE A CO NAJWAŻNIEJSZE ZBLIŻYŁAM SIE DO CHRYSTUSA!!!w tym roku jak Bóg mi pozwoli wybieram sie na ONŻ i sie juz nie móge doczekać! 3majcie sie JEZUSA!!! (12-02-2005, 0:22)
Kasia Sikora
Ond
od dwóch lat należę do OND i czuje się w nij naprawde wspaniale to dzięki niej zyskałam moją najlepszą przyjaciółkę i oddaną koleżankę. Oaza jest mi bardzo bliska z tego powodu że moja mama będąc w moim wieku założyła przy swojej paraffi pirwszą grupę!!! (1-05-2005, 23:22)
Kinga
gdzie??
Ja juz byłam na OND i chce sie wybrac drugi raz..ale niewiem gdzie ja organozują??Nie iwme gdzie a podobno w dwóch miejscach.Cgodzi mi dokładnie o OND2stopnia....pomózcie (5-05-2005, 20:44)
Emila
jest spoko!!!
bylam juz 2 razy i chce tam jezdzic co rok!oaza robi ze mnie nowego czlowieka!poznaje nowych przyjaciol i BOGA!!!!!! (17-07-2005, 13:14)
pszczóła
ONŻ 2 stopień PRZYŁĘK
Było super!!! Poznałam wielu interesujacych ludzi których do tej pory szukałam lecz nie mogłam znaleść. Uważam że na OAZIE zakochałam sie w tym co wieże!!! Szczeze polecam (31-08-2005, 14:50)
SITH Lord
Adrian
Kiedy to było, mile wspomonam tamte czasy. Chciał bym jeszcze raz uczestniczyć w tych rekolekcjach, ale jestem już po jedynce. No cóż trzeba dalej żyć, teraz jadę na 2 stopień.Wielkie joł dla Janka milanceja " May the force be with you" (31-12-2005, 0:53)
ula
Nie wiem gdzie jade
Najpier mniałam jechać na dzieci boże ale dowiedziałam się że chyba jade na OND czy moge jestem z 1 gi?nie wiem (7-05-2006, 23:24)
Magdusia=):*
Jest naprawde Ok=)
Ja w tym roku jade na OND II st. Musze przyznać że za pierwszym razem to było głównie za namową naszego księdza... ale teraz to cały rok czekałam na wakacje - właśnie ze względu na oaze... piszcie do mnie.. moje gg: 5373197 (20-05-2006, 12:42)
urszula
Pierwsze rekolekcje
Ja reż już wiem na pewnożę jade na ond 2 st. to są oje pierwsze rekolekcje i bardzo sie boje a jeszcze do tego jade sama z mojej wspólnoty jestem z diecezji warszawsko praskiej:) ktojedzie w tym turnusie i w tym stopni:):):):)) (23-05-2006, 18:11)
Izuśka
OND 1*
Ja jade w tym roku pierwszy raz i powiem szczerze ze jestem nastawiona bardzo pozytywnie. Nie moge sie doczekac i w ogle tak duzo dobrego slyszlalam o oazie. Zostalo mi tylko 12 dni no moze 11 za 10 minut... (15-06-2006, 23:46)
†ChRuPcIa:*†
OND II*
pojechałam pierwszy raz na tego typu oaze. wyjechałam 27 czerwca i wróciłam dzisiaj. powiem że było mi trudno wracać. byo cudownie. fantastyczni ludzie, animatorzy, moderator... czekam tylko na pooazowy dzień wspólnoty aby spotkać choć kilku z nich... (13-07-2006, 19:08)
Karolcia
OND I
Na oazie było fantastycznie. Moderator okazał się odlotowym człowiekiem. Animatorzy co tu dużo pisać byli ok. Chce spotkać ludzi z którymi byłam w Krypnie. Mam nadzieję że będą oni na dniu wspólnoty. Czekam na ten dzień i nie mogę się doczekać. Pozdrawiam (17-07-2006, 12:46)
Wojtek:)
OND III
Na oazie było bardzo fajnie. Fajny Animator, fajni koledzy i fajne kolezanki nawet ksiądz Moderator byl spoko:) Czekam na dzień wspulnoty:):* POZDRAWIAM:):* (7-08-2006, 15:22)
Justysia
ONŻ
W tym roku pojechalam na zerowy stopien onż bylo bardzo fajnie pozdrawiam wszystkich ktorzy ze mna tam byli, ks.Grzegorza Dudka a w szczegulnosci MICHALA z sierpca zachecam wszystkich do uczestnictwa w oazie (25-08-2006, 16:30)
dorii
odb
kiedy beda jakies rekolekcje w nowym kawkowie bo jak narazie to nie ma zadnych i tym jestem strasznie zmartwiona (23-01-2007, 18:46)
Paula:)
ond
na oazie byłam pierwszy raz. szczerze to nie chciało mi się tam jechać. ale jush po pierwszym dniu pomyślałam że to wielka szansa aby naprawić wiele błędów. było super poznałam wspaniałych an i uczestników,naprawdę warto!!!!! Pozdrowionka dla wszystkich (24-03-2007, 18:39)
nelka:)
OND
Ja na OND byłam w roku 2006. To była moja pierwsza oaza. Było warto. Można poznać wiele fajnych osób, a także jest to wielkie przeżycie duchowe. Tym którzy nie chcą jechać na oaze chciałabym poradzić aby nastawili się pozytywnie, bo inaczej będzie głupio. (11-04-2007, 16:59)
dora
mackowice
hej jestem dora wlwasnie wocilam z oazy ond bylo super zachecam sa tam super ludzie i atmoswera polecam pa buziaki dla tych ktorzy byli w mackowaiach (27-07-2007, 22:13)
Kinga
OND I st
hej! ja tez się wybieram, ale mam pewne obawy jak to będzie i wogóle...ale-raz się żyję!!! (18-05-2008, 21:17)
Marlena 14
OND II st.
Niedawno przyjechałam z rekolekcji. Przed wyjazdem bardzo się obawiałam, że mi się nie uda, nie będe potrafiła sie skupić na modlitwie. Ale nic bardziej mylnego!!! To właśnie tam nauczyłam się modlic, zbliżyłam się do Boga i poznałam wiele ciekawych ludzi (18-08-2008, 19:07)
Jadzia tak mnie nazwała animatorka Justyna k.
JADZIA NA OND W NK 2008 I STOPIEŃ.
Bardzo chciałam pojechac na ond ale nie wiedziałam jak to będzie i strasznie sie bałam. tak na prawdę to byłam na ond pierwszy raz i na myśl tego że juz niedługo pojadę cała drżałam.ale po kilku dniach spędzonych na ond poznałam świetnych ludzi i za to (2-09-2008, 20:19)
Majka.
I st. OND
na I st. OND powinno się jeździć dopoiero po 6 klasie podstawówki. Ja niestety musiałam pojechać na ten stopień rok wcześniej... Nie wiem czy dobrze zrobiłam, bo zaczęłam formację od I st. OND i wcale nie byłam na ODB. Ale ten stopień dobrze wspominam. ;) (18-03-2010, 16:02)
14-07-2014, 18:33
ODB Choroszcz 2014
na oazie oaza dzieci bożych spodobała mi się. to było w choroszczy. nawet nie wiecie że ja płakłam w nocy że chce zostać tam ale ja nie chciałam jechać do domu. (14-07, 18:36)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Migawki z okolic zajętych przez oazy (22-07-2014)

Moja pierwsza oaza (14-07-2014)

60. rocznica pierwszej oazy w Bibieli (24-06-2014)

XI Konkurs fotograficzny im. Marcina Miczka (16-06-2014)

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.