Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 12 września 2014, 14:31    

Dziękuję Panu Bogu

50. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Stanisława Czenczka


czenczek1Pół wieku to naprawdę bardzo długo. Jeżeli te pięćdziesiąt lat przyszło komukolwiek przeżyć w Polsce, oznacza to życie w ciekawych czasach. Półwiecze kapłaństwa, niemal od początku związanego w Ruchem Światło-Życie, to czasy arcyciekawe.

Powszechnie uważa się, że początek Ruchu Światło-Życie w archidiecezji przemyskiej należy datować od pierwszych rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży, zorganizowanych w roku 1971 przez ks. Stanisława Czenczka, rok wcześniej mianowanego moderatorem diecezjalnym Ruchu. Powstanie i rozwój oazy w południowo-wschodniej Polsce związane były z działalnością ks. Czenczka przez dziesięciolecia, a inspirowane bezpośrednio przez ks. Franciszka Blachnickiego. – Pierwsze moje kontakty z ks. Franciszkiem miały miejsce w czasie oazy rekolekcyjnej dla kapłanów w Krościenku, w lecie 1969 r. – wspomina ks. Stanisław. – Ks. prof. Blachnicki przekazywał nam nową wizję Kościoła według dokumentów soborowych. Pamiętam, że słuchałem tego z wielkim zainteresowaniem; szczególnie leżała mu na sercu sprawa wprowadzenia nowych przepisów liturgicznych, dotyczących mszy świętej w języku polskim.

 

Wydarzenie to miało miejsce pięć lat po przyjęciu święceń kapłańskich i stało się początkiem trwającego do dziś, niezmiennie głębokiego zaangażowania ks. Czenczka w życie i sprawy Ruchu. Jako człowiek niezwykle skromny nigdy nie przypisywał sobie sukcesów podkreślając, że jest tylko narzędziem realizującym Boże plany. Czasem nawet wbrew sobie. – Na początku listopada 1977 r. zostałem skierowany przez Ks. Franciszka Blachnickiego do prowadzenia Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin (ORAR) w Krościenku. Wiadomość o tym otrzymałem o godz. 2300 dnia poprzedzającego rozpoczęcie rekolekcji. Nie pomogło tłumaczenie, że nie jestem przygotowany – opowiada ks. Stanisław. – Ks. Blachnicki powiedział, że muszę jechać. Wziąłem więc podręcznik rekolekcji i pojechałem. W taki sposób, przez te pierwsze rekolekcje, nauczyłem się programu tak, że do dzisiaj je prowadzę.

czenczek4

fot. Zbigniew Wojciechowski. Przemyska pielgrzymka na Jasną Górę rok 2012. W sutannie mimo upału i w jednym szeregu z pielgrzymami – ks. prał. Stanisław Czenczek.

Poza prowadzeniem rekolekcji oazowych lista zajęć 74-letniego kapłana jest imponująca: do 1992 roku był moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie, od grudnia 2000 do września 2001r. pełnił obowiązki moderatora krajowego Domowego Kościoła (DK), od 2004 r. jest oficjałem sądu biskupiego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, a od 1980 r. do chwili obecnej pracuje w sądzie metropolitalnym w Przemyślu. Po pierwszych rekolekcjach kapłańskich w Krościenku, w roku 1969, przy kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu zawiązuje pierwszy krąg DK, którego moderatorem zostaje ks. Stanisław. Potem jeszcze moderuje dwa następne kręgi, które zawiązują się przy tej parafii. Jest prekursorem powstania DK na terenie archidiecezji przemyskiej.

czenczek2

Kalwaria Pacławska, Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych, czerwiec 2014 r.

Powszechnie znana, również poza rodzimą diecezją, jest trzeźwościowa działalność ks. prał. Stanisława Czenczka. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku działalność na tej niwie rozpoczynał kapłan-legenda, ks. prałat Stanisław Zarych. Wieloletni współpracownik i obecnie następca dziewięćdziesięcioletniego już ks. Zarycha, ks. Czenczek, jest moderatorem diecezjalnym Diakonii Wyzwolenia. Od 1984r. pod jego kierownictwem w Przemyślu odbyło się dwieście trzydzieści serii rekolekcji dla alkoholików i osób współuzależnionych. Znane w całej Polsce, przyciągają obecnie co miesiąc kilkadziesiąt osób, także z innych diecezji. Diakonia Wyzwolenia angażuje się w coroczną posługę podczas oazowych rekolekcji wakacyjnych, organizuje cykliczne pielgrzymki członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Częstochowy i Kalwarii Pacławskiej, w sierpniu, tradycyjnie już miesiącu trzeźwości, widoczna jest w parafiach archidiecezji.

czenczek3

fot. Dariusz Hrycyk. W czasie celebracji Jutrzni na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w Częstochowie.

Kilka lat temu zapytany o swój związek z Ruchem Światło-Życie ks. prał. Stanisław Czenczek powiedział: – Dziękuję Panu Bogu, że spotkałem Ruch na drodze swego kapłańskiego życia, że księdza Blachnickiego spotkałem, który po prostu zapalił nas tak do takiego realizowania powołania kapłańskiego i nowej wizji Kościoła jako wspólnoty i przekazywania tej wiary poprzez posługę, zwłaszcza w rodzinach Domowego Kościoła. Wzajemnie sobie służymy. Rodziny potrzebują kapłana, kapłan potrzebuje rodzin. Ich wiara go umacnia.

Nic więc dziwnego, że wspólnota, której z oddaniem służy już tyle lat, pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich ks. Czenczka uczciła podczas swojego najważniejszego dorocznego spotkania: powakacyjnej pielgrzymki dziękczynnej. W jarosławskiej kapitule, 30 sierpnia br. padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem jubilata. Przede wszystkim jednak obiecano modlitwę i dar eucharystii. To będzie wspólne dziękczynienie, parafrazując słowa ks. Czenczka: kapłana za Ruch i Ruchu za kapłana.

Monika Jasina

Korzystałam z następujących materiałów:

ks. prał. St. Czenczek, ks. Franciszek Blachnicki, świadek wiary, List DK 86.

M. Jasina, Walka nie ustaje, Charyzmat nr 8/2012

DKS Przemyśl, Świadectwo o 40-to letniej posłudze Ks. Prałata Stanisława Czenczka w RŚ-Ż, www. oaza.przemyska.pl

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE