Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 1 marca 2017, 20:21    

Dzień pogrzebu


Wiadomość o śmierci ks. Blachnickiego szybko rozeszła się po RFN, Polsce, we Włoszech i w innych krajach Europy i świata. Ojciec Święty Jan Paweł II, 28 lutego 1987 r. wystosował na ręce biskupa S. Wesołego „Telegram”, w którym podsumował życie ks. Blachnickiego, nazywając go „gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”, „wielkim duszpasterzem młodzieży” oraz „gwałtownikiem Królestwa Bożego”, który „talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego”. Papież wspomniał, że życie ks. Blachnickiego było wypełnione „modlitwą, apostolstwem i cierpieniem”.

Pogrzeb ks. Blachnickiego odbył się w Carlsbergu 2 marca 1987 r. o godzinie jedenastej. Wbrew zwyczajowi niemieckiemu organizatorzy pogrzebu otrzymali zezwolenie wystawienia zwłok w Marianum. Dzięki temu wierni licznie przychodzili, by modlić się przy trumnie zmarłego. Celebrze liturgii pogrzebowej, w której wzięło udział ponad pięćdziesięciu kapłanów, przewodniczył biskup S. Wesoły. Wśród księży uczestniczących w pogrzebie znalazł się również wikariusz generalny biskupa Speyer. W ceremoniach pogrzebowych uczestniczyło ponad 500 osób świeckich, które przybyły na uroczystości pogrzebowe z różnych zakątków Niemiec oraz innych krajów Europy Zachodniej. Dla wielu śmierć ks. Blachnickiego była bolesnym zaskoczeniem. Jednak uroczystość pogrzebowa stała się w tamtym środowisku wielką manifestacją wiary, że życie doczesne nie kończy się z chwilą śmierci. Od momentu śmierci ks. Blachnickiego wszystkie spotkania, które miały później miejsce w Carlsbergu, w swoim programie miały czas na odwiedzenie i modlitwę przy jego grobie.

Ponieważ ks. Blachnicki zmarł i został pochowany w Carlsbergu w Niemczech, dlatego na pogrzeb przybyli tylko Polacy przebywający na emigracji. Natomiast w Polsce, w dniu pogrzebu, odprawiono mszę w intencji ks. Blachnickiego w sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. Odprawili ją kapłani moderatorzy odpowiedzialni za ruch oazowy, a jej uczestnikami byli ludzie odpowiedzialni za grupy RŚŻ na terenie całego kraju. Za zmarłego modlono się także w wielu innych miejscach w całej Polsce i poza jej granicami.

Ks. Blachnicki w ostatnich latach życia pragnął coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem, dlatego głęboko żył słowami, które napisał św. Paweł: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19). Wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich pięciu lat jego życia prowadziło go jednak do tego, aby wołał za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, […] który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Słowa te zostały zapisane na krzyżu nad jego grobem.

Ks. Adam Wodarczyk, Prorok żywego Kościoła, Emmanuel 2008, s. 554.

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE