Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 14 października 2016, 21:12    

Inauguracja na IFPL


Zapraszamy w środę 19 X 2016 na inaugurację roku akademickiego 2016/17 w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL).

Na uroczystość inauguracji roku akademickiego Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego, wszystkich studentów (świeckich i duchownych) związanych z Ruchem Światło-Życie zapraszają Prorektor KUL ds. Studenckich ks. prof. Andrzej Kiciński wraz Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie ks. dr Markiem Sędkiem. Będzie to okazja do spojrzenia na zaangażowanie Ruchu Światło-Życie na naszej uczelni.

Uroczystość odbędzie się na KUL-u w auli CTW 114 (Centrum Transferu Wiedzy – nowy budynek – wejście od strony Kościoła Akademickiego) w środę, 19 X 2016 r. o godzinie 10.30. Tam nastąpi wręczenie dyplomów ukończenia IFPL i dyplomów licencjata teologii przez PT ks. Prorektora i PT ks. Dziekana oraz immatrykulacja nowych studentów IFPL. Następnie o godzinie 12.30 w Kościele Akademickim KUL odbędzie się msza święta dziękczynna i inaugurująca nowy rok IFPL.

W ostatnim tygodniu września 2016 odbył się kanoniczny egzamin licencjacki absolwentów Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Wydziale Teologii KUL. Dwuletni etap studiów zakończyło 29 osób – księża diecezjalni i zakonni z całej Polski (jeden ze Słowacji) i jedna siostra zakonna (z Ukrainy). Studiujący na IFPL uczestniczyli w sesjach wykładowych i formacyjnych. według programu wytyczonego przez ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Uczestnicząc w wykładach, formacji i życiu wspólnoty IFPL z wielkim zaangażowaniem wypełniali podjęte zadanie, a na egzaminie licencjackim z teologii (upoważniającym do otwarcia przewodu doktorskiego) wszyscy otrzymali wysokie oceny i większość zamierza kontynuować ostatnie dwa lata studiów doktoranckich.

Na początku września br. odbywały rozmowy kwalifikacyjne na następny cykl studiów w latach 2016/17 i 2017/18 (następny nabór za dwa lata – w 2018 roku). Na I rok studiów akademicko-formacyjnych IFPL zostało przyjętych 26 księży, w tym dwu z Ukrainy i jeden z Białorusi. Wśród nich są moderatorzy diecezjalni odpowiedzialni za pracę Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła w kraju i za granicą.

Informacje o IFPL: www.ifpl-kul.pl

ks. Piotr Kulbacki

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE