Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 13 czerwca 2018, 21:17    

Kolejny oazowy biskup

Ks. Grzegorz Olszowski biskupem pomocniczym w Katowicach


Ks. Grzegorz Olszowski został przez papieża Franciszka w dniu dzisiejszym mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. To kolejny biskup, dla którego Ruch Światło-Życie był miejscem, w którym odkrył swoje powołanie. Jak sam zaznacza oaza była dla niego drogą duchowego odrodzenia, miejscem gdzie odkrył i przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Był animatorem małej grupy, uczestniczył w rekolekcjach oazowych i był zaangażowany w parafialną wspólnotę. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, jednak po dwóch latach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia, którego sekretarzem został po czterech latach kapłaństwa.  Od 2007 roku był Kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Katowicach a od 2012 pełnił urząd wikariusza generalnego Archidiecezji Katowickiej i moderatora Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W 2014 roku został mianowany proboszczem parafii św. Antoniego w Rybniku. Święcenia biskupie odbędą się w Katowicach 12 września 2018 r.

Biskup nominat zawsze podkreślał swój związek z Ruchem. Dziękując Bogu za nowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej módlmy się przez wstawiennictwo  Niepokalanej Matki Kościoła o wszelkie łaski, których biskup nominat będzie potrzebował w swojej posłudze.

O związkach nowego biskupa z Ruchem można przeczytać na stronach Gościa Niedzielnego:
https://katowice.gosc.pl/doc/4810657.Oazowa-droga-bp-Olszowskiego/2

 

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE