Komunikat Centralnej Diakonii Społecznej

„Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość, służąc — jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w «polityce», czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej”

Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Centralna Diakonia Społeczna zachęca do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Przynagla nas do tego katolicka nauka społeczna oraz ostatnie wezwania papieża Franciszka, który zachęca chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Mając świadomość wielorakich zagrożeń przejawiających się w brutalnej walce ideologicznej, w niszczeniu dobrego imienia Kościoła, narodu, rodziny i wszystkiego co polskie, jesteśmy szczególnie  zdeterminowani, aby prosić o ludzi sumienia, którzy będą strzec chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, w tym rodziny, dzieci i młodzieży, przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Dlatego też prosimy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o świadome zaangażowanie się w to ważne dla naszego narodu wydarzenie czy to poprzez bycie członkiem komisji, mężem zaufania, czy też przez szturm modlitewny, do którego zaproszeni są wszyscy, nawet ci, którzy nie mogą jeszcze głosować. Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów, kierując się katolicką nauką społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny, pozytywny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Nadchodzące wybory parlamentarne zawierzamy Chrystusowi Słudze przez ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz wszystkich Świętych Patronów naszej Ojczyzny i Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Zachęcamy do codziennego odmawiania modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego.

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna