Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 30 sierpnia 2014, 21:09    

Materiały do pracy formacyjnej z grupami ODB w ciągu roku


Wydane zostały trzy nowe podręczniki, wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej, zawierające konspekty spotkań z grupami Oazy Dzieci Bożych. Jest to trzyletni program formacyjny, którego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”, formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.

Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”, formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.

Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”.

Wyżej wymienione podręczniki dostępne są w Centralnej Diakonii Słowa (cds@oaza.pl).

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE