Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 28 lutego 2015, 23:23    

Między piaskiem a skałą


Podczas tegorocznych ferii zimowych na Kopiej Górce odbyło się kilka serii rekolekcji tematycznych.  Relacja o styczniowych rekolekcjach zatytułowanych „Odpocząć – począć na nowo” jest zamieszczona na naszym blogu.

W lutym miały miejsce rekolekcje pod hasłem „Szkoła Ewangelicznego Alpinizmu”, prowadzone przez o. Macieja Konenca SJ, oraz o Słowie Bożym zatytułowane „Między piaskiem a skałą, czyli o Słowie, które chce stać się Ciałem”, które prowadził ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista z Krakowa. Na te rekolekcje przyjechało prawie trzydzieści osób, a wśród nich małżeństwa z dziećmi, osoby samotne oraz jeden kapłan.

fot. Aleksandra Rogowska

Niech poniższe świadectwa będą zachętą do skorzystania z propozycji takich rekolekcji w przyszłości. Oby tylko rekolekcjonista, ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista, oazowicz z Krakowa, znalazł wolny czas w swoim kalendarzu.

Aleksandra Rogowska

zdjęcia Aleksandra Rogowska

 fot. Aleksandra Rogowska

Wybierając rekolekcje o Słowie Bożym chcieliśmy połączyć przyjemne, tj. wspólny wypoczynek z dziećmi, z pożytecznym – pogłębienie wiedzy na temat Pisma Świętego w celu umocnienia więzi z Bogiem. Rekolekcje były dla mnie czasem duchowej odnowy, zastanowieniem się nad sensem życia. Zrozumiałam, że wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu, bo On tak chciał. On jest miłością i przebaczeniem. Pomimo moich licznych upadków; jest stale przy mnie, ponieważ mnie kocha. Dzięki ciekawym, fachowym, a zarazem bardzo przystępnym wykładom ks. Wojciecha Węgrzyniaka, zrozumiałam czym dla mnie jest Pismo Święte, że jest to prawda dla naszego zbawienia, prawda, która ma nas wyzwolić. Konferencje te były dla mnie bardzo budujące, bo uświadomiły mi, skąd wynikały moje trudności w czytaniu Pisma Świętego. Nie znaczy to, że po rekolekcjach one od razu zniknęły, ale dostałam wskazówki, jak czytać Pismo Święte, aby było one skuteczne.

Dzięki możliwości codziennej adoracji i uczestnictwa w Eucharystii, dzięki słuchaniu Słowa Bożego zrozumiałam, jak blisko jest Bóg uzdrawiający mnie z moich lęków i obaw.

Dziękuję Panie, że napełniłeś mnie odwagą i pokojem oraz po raz kolejny wskazałeś drogę do Siebie.

Ania

fot. Aleksandra Rogowska

Od początku miałem nadzieję, iż te rekolekcje zmienią moje podejście do czytania Słowa Bożego i przyczynią się do jego zrozumienia, z czym miałem ostatnio problem.

Wykłady księdza pozwoliły mi zrozumieć, czym jest Słowo Boże, jaką ono ma moc w historii zabawienia i jaką może mieć w moim życiu, jednak będzie tak tylko wówczas, gdy będę go słuchał, a nie tylko słyszał. Wiara bowiem rodzi się właśnie ze słuchania. Wiele uzmysłowiło mi pokazanie, iż Słowo Boże jest jedną z dróg, która ma prowadzić mnie do Boga; jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że źle czytam to słowo. Dużo też dało mi do myślenia pytanie, czy Chrystus jest moim Panem, czy też być może ja chcę być jego szefem i mówić mu, co ma zrobić. Właśnie odpowiedź na to pytanie pozwoliła mi zrozumieć, skąd biorą się moje zwątpienia i zniechęcenia w podążaniu drogą, którą wskazuje Jezus Chrystus.

Ksiądz Wojciech w trakcie rekolekcji pokazał także, dlaczego Słowo Boże nie staje się ciałem, a piaskiem. Jedną z takich przyczyn jest niewiedza. Właśnie ten problem szczególnie dotykał mnie w trakcie czytania Starego Testamentu.

Przeżyte rekolekcje zrodziły we mnie postanowienie, aby nie tylko czytać Słowo Boże, ale także starać się je zrozumieć, bo bez jego zrozumienia nie będę go mógł wprowadzić w życie. Dlatego też po powrocie z rekolekcji czytam nie tylko Pismo święte, ale także literaturę, która pomoże mi je zrozumieć, aby słowo kierowane do mnie nie stawało się tylko pisakiem.

Daniel

fot. Aleksandra Rogowska

Jak postępować w życiu, czym się kierować, gdzie szukać oparcia, wytchnienia, kogo pytać o radę? Zapewne to dylematy nie tylko moje, ale każdego człowieka, w każdym wieku, niezależnie od doświadczeń życiowych i bagażu doświadczeń.

Na rekolekcjach o Słowie Bożym „Między skałą a piaskiem” odkryłam, że nasz Ojciec Niebieski dał mi/nam niezwykły podarunek, który jest uniwersalny: dla każdego i na każdą okazję – Pismo Święte! Ten niezwykły prezent był dla mnie do niedawna nieco kłopotliwy, bowiem nie zawsze umiałam z niego właściwie korzystać. Miałam obawy, czy właściwie interpretuję to Słowo, niektóre fragmenty były dla mnie kompletnie niezrozumiałe, innych nie potrafiłam odnieść do siebie, do swojego życia. Wątpliwości nie są motorem napędowym, nie pomagają, a nawet potrafią zniechęcić.

Kilka miesięcy przed rekolekcjami powiedziałam Bogu: ja będę czytać Pismo Święte, a Ty pomóż mi je zrozumieć. I Bóg postawił przede mną księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Jego wskazówki uwolniły mnie od moich błędnych przekonań, pozwoliły mi zdystansować się do własnej niewiedzy i braków. Ksiądz Wojciech pokazał mi, jak czytanie Biblii może stać się owocniejsze, pomocne w życiu, jak czerpać z tego życiodajnego źródła. Mam nadzieję, że teraz Bóg wspomoże moje wysiłki, by nie tylko zgłębiać Biblię, ale by na skale Słowa Bożego budować swoje życie – „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Niech będzie Bóg uwielbiony!

Agnieszka

fot. Aleksandra Rogowska

Rekolekcje były dla mnie czasem narodzenia się na nowo, odnowy relacji z Bogiem.

Odkryłem na nowo moc Słowa, które Pan Bóg kieruje specjalnie do mnie, które może przemieniać moje życie. Niezwykle cennym był również dla mnie udział w kręgach biblijnych, w czasie których wspólnie ze wszystkimi uczestnikami analizowaliśmy fragment czytania z danego dnia, odkrywając w nim Boży przekaz.

Wraz z polepszającą się u mnie umiejętnością odczytywania treści zawartych w Biblii, odnowiła się moja wcześniej nieco zaniedbana relacja z Bogiem. Po raz kolejny przekonałem się, że Pan prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, abym nie zginął, ale miał życie wieczne.

Niech Bóg będzie uwielbiony za ten czas rekolekcji, za księdza Wojciecha, za wszystkich uczestników i organizatorów, a przede wszystkim za owoce tych rekolekcji.

Jacek

Konferencje, homilie ks. Wojciecha ukazały nam, w jaki sposób powinniśmy słuchać Pisma Świętego: „Każdy, kto słucha, uczestniczy w myśleniu Tego, który do niego mówi”. Czytając, słuchając Biblii uczestniczymy w myśli samego Boga zawartej w tym słowie. Możemy to słowo przyjąć, możemy je odrzucić. Jeżeli przyjmiemy, to przyniesie ono błogosławione owoce i przemieni nasze życie.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tych rekolekcjach, szczególnie, że miały one miejsce przed rozpoczęciem się Wielkiego Postu. Czasu, który w sposób wyjątkowy przybliża nam tajemnice naszego zbawienia i ukazuje Chrystusa, który uczynił dla nas najwięcej wtedy, gdy pozwolił się przybić do krzyża. (Pan Jezus najwięcej robił, kiedy nie mógł nic „robić”- czyli na krzyżu- cytat z konferencji).

Kasia i Rysiu

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE