Miesiąc misyjny – cz. 7

Rekolekcje oazowe w Kenii i Tanzanii przynoszą wiele owoców. Samo istnienie Diakonii Misyjnej Archidiecezji Krakowskiej jest ich owocem. Animatorzy wracający z Afryki ożywieni duchem misyjnym zakładają misyjne diakonie w kolejnych diecezjach. Ale o owocach mówimy też na pewno na miejscu. Poszczególni oazowicze dzielą się świadectwami już na rekolekcjach, ale to, że pozostają z nami w kontakcie i chcą formować się dalej na kolejnych rekolekcjach i w ciągu roku jest dowodem, że misje oazowe są potrzebne.

Jednym z widzialnych owoców jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka w Kenii i Tanzanii. Tak jak na rekolekcjach w Polsce prowadzona jest konferencja na jej temat a świadectwami dzielą się animatorzy z Polski i – jeżeli jest taka możliwość – ci spośród Kenijczyków i Tanzańczyków, którzy już włączyli się w to dzieło.

– Słyszeliśmy historie naszych uczestników o ich rozbitych przez alkohol rodzinach, uzależnionych nastoletnich przyjaciołach, nieletnich dilerach, wiedzieliśmy, że nasze świadectwo abstynencji od używek może być dla nich przykładem i inspiracją – twierdzi animatorka Anna, która w Afryce była w 2018 roku. Kolejne lata owocują kolejnymi kandydatami i członkami KWC.

– Nabożeństwo Odpowiedzialności i Misji podczas rekolekcji było przełomowym momentem w moim życiu. Wcześniej nie modliłam się szczególnie za moją rodzinę, a wielu jej członków ma problem z alkoholem. Mam nadzieję, że ich życie zmieni się dzięki naszym wspólnym i moim modlitwom oraz że moja rodzina nawróci się na drogę wiary w Jezusa Chrystusa.

Wiem, że moja wiara wciąż się kształtuje… i mam nadzieję, że będę mogła ponownie doświadczyć tego, czego doświadczyłam podczas rekolekcji.

Dziękuję wszystkim organizatorom i osobom wspierającym ten ruch – mówi jedna z uczestniczek, Pauline.

Animatorzy z Polski wiedzą, że wszystkie elementy charyzmatu trzeba dostosować do kultury i religijności lokalnej. Nie wystarczy tylko słowo w słowo przetłumaczyć testów nabożeństw i modlitw. Tutaj bardzo przydatne są rozmowy z lokalnymi misjonarzami i otwieranie się na to, co mówią księża i uczestnicy na naszych rekolekcjach.

W planach jest powstanie oddzielnej Księgi Czynów Wyzwolenia w Afryce tak, by i tu świadectwo członków i kandydatów KWC mogło być przykładem dla innych.

Pomóż nam organizować kolejne rekolekcje w Kenii i Tanzanii, niech charyzmat Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przemienia kolejne serca w Afryce!

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
52 1240 1574 1111 0010 9064 6190
tytuł wpłaty: MISJE W AFRYCE