Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 27 grudnia 2014, 10:22    

Nie wszedł do środka


W oktawie Bożego Narodzenia liturgia wykonuje zaskakujące zwroty. 26 grudnia przenosi nas do Dziejów Apostolskich, do początków Kościoła – i każe wspominać św. Szczepana. 27 grudnia to z kolei święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – i w Ewangelii sięgamy do Zmartwychwstania.

Zastanowił mnie szczególnie jeden moment w dzisiejszej Ewangelii (J 20, 2-8). Oto św. Jan na wieść o pustym grobie przybiega do niego pierwszy. Nie wchodzi jednak do środka. Wchodzi dopiero po chwili, gdy do środka już wejdzie św. Piotr. I dopiero wtedy otrzymuje wiarę w zmartwychwstanie: „Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył”.

Myślę, że wchodzenie do grobu, zwłaszcza do grobu, w którym dwa dni wcześniej złożono ciało, nie jest przyjemną rzeczą. I św. Jan mógł powstrzymać się od wejścia w naturalnym odruchu. I w swoim życiu też dostrzegam takie chwile, w  których naturalny odruch powstrzymuje mnie przed „wejściem do środka”.

Myślę tutaj o sytuacjach, które wzywają mnie do zaangażowania – a które nie są łatwe. Na przykład konieczność podjęcia stałej opieki nad osobą chorą. Niekiedy po prostu odwiedzenia chorego, którego stan powoduje sytuacje kłopotliwe dla odwiedzającego. Albo – z zupełnie innej strony – konieczność zgłoszenia gotowości na podjęcie posługi, z czym będą wiązać się nieprzyjemności, obmowy, czyjeś wrogie nastawienie albo po prostu posługi wymagającej dużego wysiłku i zaangażowania. Przykładów takich sytuacji można podawać wiele. O ileż łatwiej „nie wejść do środka”. Tylko po co był ten bieg, by przybyć pierwszym? Po co były te całe trzy poprzednie lata?

Św. Jan ostatecznie wszedł do wnętrza. I otrzymał dar wiary. Jakie dary przygotuje dla mnie Pan, gdy przezwyciężę naturalną niechęć i jednak podejmę zaangażowanie, do którego jestem wezwany?

Krzysztof Jankowiak

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE