Witamy...
O nas
Aktualnosci
Temat roku
Pokarm dla ducha
Nowa nadzieja
Terminy
Kronika
Relacje
Dokumenty
Linki
Dojazd
Kontakt
Krucjata Wyzwolenia Człowieka

aJeżeli chcesz podać pomocną dłoń
zniewolonym braciom i siostrom,
a jeżeli myśisz o przyszłości swojej rodziny,
a jeżeli pragniesz kształtować nasze życie
w prawdzie i wolności chrześcijańskiej
- otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie!

Czym jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do udziału w Krucjacie zapraszamy każdego człowieka dobrej woli.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

Dlaczego “Krucjata”?

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie “kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę “ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo “krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk - dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Jak powstała KWC?

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę, abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwła-cza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.
Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas I Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Jaką wymowę mają symbole KWC?

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb.
Zawołaniem Krucjaty są słowa “Nie lękajcie się!”, często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez papieża Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem. Krzyż to znak Krucjaty - wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności. Litera “M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję - wzór naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Małe “m” po drugiej stronie krzyża to “my”, którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus Tuus) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana jest także Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła.

Kto jest patronem KWC?

Główną patronką Krucjaty jest Niepokalana, Matka Kościoła.
W Niepokalanej członkowie Krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności KWC.
Drugim patronem KWC jest
święty Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce. Święty Stanisław jest dla członków Krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom.
KWC uznaje także za swego patrona
świętego Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania się Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.

Jakie są metody działania KWC?

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:
a ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa,
    który wyzwala człowieka,
a modlitwa indywidualna i wspólnotowa,
a post - całkowita abstynencja od alkoholu.
Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem (Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą - Mt 17,21). Moditwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia “działaczy” w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to:
a czyn osobistej wolności
a zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
a wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja
    jest jedynym warunkiem trzeźwości,
a skuteczny środek przemiany obyczajów,
a sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,
a ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,
a znak miłości do Ojczyzny.
Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju - pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.

Jak zostać członkiem KWC?

Postanowienie abstynencji jest równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC. Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpisane do “Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:
1) na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
2) na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.
Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie.
Deklaracja zawiera tekże postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty - ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC.

Jakie są formy działania KWC?

Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków.
Inne formy działania członków KWC to:
a spotkania modlitewne i formacyjne członków KWC.
a organizowanie pielgrzymek w intencjach trudnych problemów społecznych,
a organizowanie uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu
   (np. wesela, sylwester),
a praca w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,
a pomoc osobom uzależnionym,
a rekolekcje dla uzależnionych,
a praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,
a parafialne rekolekcje wyzwolenia,
a młodzieżowe kluby bezalkoholowe,
a tworzenie ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych,
a diakonia życia - wychowanie do czystości i miłości oraz obrony życia,
    i inne dzałania na polu zaangażowania społecznego.

Co to jest “Eleuteria”?

Krucjata wydaje pismo “Eleuteria” (gr. wyzwolenie), służące pomocą w osobistej i wspólnotowej formacji jej członków oraz podtrzymywaniu więzi. Kwartalnik “Eleuteria” zawiera materiały pogłębiające wiedzę, świadectwa życia i działalności KWC oraz bieżące informacje.

Pismo “Eleuteria” można otrzymać składając zamówienie pod adresem:
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Stanica Nr 1
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
PL-34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. (0-18) 262 32 35
e-mail:
eleuteria@oaza.org.pl

www.eleuteria.oaza.org.pl

www.kwc.oaza.org.pl

Spotkanie członków i sympatyków KWC na terenie Niemiec!

ZAPRASZAMY! Wszystkie osoby
związane z dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na
Maryjne Czuwania Modlitewne
do Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji “Marianum” w Carlsbergu

początek strony