Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 24 marca 2016, 09:41    

Nowenna do Miłosierdzia Bożego


W Wielki Piątek, w godzinie śmierci Jezusa, z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda. Na świat wylane zostały zdroje miłosierdzia.

pobierz tekst Nowenny w formacie pdf

Pragniemy, by dotarły one do każdego z nas, do naszych rodzin i parafii, aby odnowiły cały świat. Dlatego rozpoczynamy dziewięciodniową modlitwę w tej intencji. Codziennie wraz z całym Kościołem będziemy prosić Chrystusa, który oddał za nas życie i zmartwychwstał, o dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Miłości, abyśmy Jego mocą (por. Rz 8, 11) umieli przyjąć ofiarowany nam dar Miłosierdzia Bożego i potrafili czynić miłosierdzie wobec tych, do których On nas posyła.

Pan Jezus skierował do św. Faustyny następujące słowa: „Pragnę abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. […] W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz” (Dz. 1209).

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE