Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 24 marca 2015, 18:15    

O ks. Blachnickim w sejmie Rzeczypospolitej

sympozjum poświęcone działalności społecznej ks. Franciszka Blachnickiego


18 kwietnia 2015 r. w  sali kolumnowej Sejmu RP odbędzie się sympozjum poświęcone działalności społecznej ks. Franciszka Blachnickiego. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii Ruchu Światło-Życie.

plakat czarno-biały (pdf)

plakat kolorowy (pdf)

sympozjum-sejm

Założyciel Ruchu Światło-Życie całym swoim życiem realizował chrześcijaństwo konsekwentne. Podczas wywiadu telewizyjnego w 1985 roku mówił: „Gdyby ruch oazowy zatrzymał się na działalności czysto religijnej czy formacyjnej i orzekł: my się nie mieszamy do innych spraw, bo to jest polityka, to ruch ten przekreśliłby swoje własne założenia. Sprawdzianem autentyczności i owocności ruchu jest właśnie to, że z niego wyrastają różne formy angażowania się na rzecz ludzi. Oczywiście nie każdy musi nadawać się do wszystkiego. Jeden będzie się lepiej czuł w pracy charytatywnej, inny na odcinku niezależnej kultury i twórczości, itd. Ale jeśli ktoś, mając motywację, będzie się chciał zaangażować po linii politycznej i społecznej, to jest jasne, że nie powiemy mu: daj sobie spokój, bo narażasz przez to ruch. Ruch jest najbardziej narażony wtedy, kiedy nie jest wierny sobie.” (zob. „O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia mówi ks. F. Blachnicki”, Krościenko 2001, s. 15).

Sympozjum zostało zorganizowane z inicjatywy oazowicza posła Prawa i Sprawiedliwości Roberta Telusa zaangażowanego w działalność Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Szczególnymi gośćmi sympozjum będą biskupi prelegenci: nasz Moderator Generalny bp dr Adam Wodarczyk oraz bp dr hab. Piotr Turzyński.

Aby wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu Ruchu Światło-Życie należy się zapisać na stronie: www.sympozjum.oaza.pl

W imieniu organizatorów

dr Robert Derewenda

Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE