Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 29 listopada 2015, 20:22    

Owocowanie w Duchu


CDMW dniach 20 – 22 listopada 2015 r. w gościnnej szkole w Warszawie przy ul. Teresińskiej odbyła się kolejna Oaza Modlitwy zorganizowana przez CDM . Uczestniczyło w niej 85 osób, młodych i młodszych, z całej Polski. Rozważaniom rekolekcyjnym przewodniczył Aleksander Bańka z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach.

Charakterystyczny dla tych spotkań: pokój, radość, uprzejmość, miłość, duch służby, czyli owocowanie w Duchu Świętym to oczywistość.

Jeszcze bardziej oczywista realna obecność Chrystusa otworzyła nas na treści przekazywane przez Olka oraz na przylgnięcie do Niego w Eucharystii, Namiocie Spotkania, Liturgii Godzin, w modlitwie wspólnotowej i osobistej.

Trudno ująć w kilku myślach treść uporządkowanego, głębokiego przekazu o charyzmatach, darach Boga w nas, dla dobra innych.

Rozważania Aleksander rozpoczął od ukazania Jezusa, który posiadając dwie natury: Boską i ludzką, przez swoje człowieczeństwo staje się „ucieleśnieniem” Ducha Świętego. On objawia nam Ducha, żyje w Nim, w głębokiej zażyłości z Nim. Tego Ducha wylewa w sposób najpełniejszy na krzyżu (Krew i woda), tchnie, udzielając mocy sakramentalnej, daje Boże życie, którym jest królestwo Boże w nas, stając się żywą Jego obecnością po to, abyśmy byli „Chrystokształtni” i powielali to, co w Duchu Świętym czynił Jezus. Po co? Aby inni widząc znaki mogli przylgnąć do Jezusa. Jaką pracę mamy w sobie wykonać? Trzeba obudzić nade wszystko charyzmat wiary. Duch Święty chce nas doprowadzić do tego, co w Kościele jest najbardziej sprawdzone, trwałe – do obudzenia nowej świadomości, świeżej wiary w realną, żywą obecność Chrystusa w znakach sakramentalnych. Wzorem życia realną obecnością Chrystusa, tej intymnej więzi są Apostołowie, w których Duch Boży sprawia owoce słów.

Kolejne konferencje przeprowadzały nas przez poznanie w praktyce poszczególnych charyzmatów, które nie są jakąś „ekstra duchowością” w Kościele, ale są ewangelizacyjne, mają „przynęcać”, są narzędziami – zawsze w służbie innym. Od samych obdarowanych wymagają wyrzeczenia, ogołocenia siebie. I jeszcze: co zrobić, aby charyzmaty nie spowodowały żadnych złych stanów we mnie i w innych? Podstawą jest rozważnie 1 Kor 13,1-3, gdzie św. Paweł mówi: „Masz charyzmaty, nie masz miłości – jesteś niebezpieczny”. Jaka jest miłość? – to dopowiada dalsza część hymnu.

W sobotni wieczór odwiedził nas moderator generalny ks. Marek Sędek. Przysłuchiwał się sprawozdaniom z działalności Diecezjalnych Diakonii Modlitwy i pobłogosławił nas w tym dziele.

Szczytem naszych przeżyć była codzienna Eucharystia. Duchowo „przeorał” nas godzinny czas Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem, czym dzieliliśmy się w grupach. Na „wyżyny” spotkania z Panem zaprowadziła wieczorna modlitwa wspólnotowa, również w obecności Eucharystycznego Pana.

Chwała Panu za ten święty czas. Dziękujemy dobrym ludziom za zorganizowanie go i za rzeczowe, praktyczne, pełne Ducha, konferencje. Chwała Panu za nasz Ruch, charyzmatyczny, jak go określał o. Blachnicki, dzięki temu nie skostniały, ale żywy, ożywiający innych.

Teresa

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE