Podsumowanie OŻK 2016

Zbliża się podsumowanie OŻK 2016. W tym roku, inaczej niż w ostatnich latach, chcemy na nim zrobić nie tyle przegląd poszczególnych stopni oazy, co bliżej zapoznać się ze stanem ruchu (a nie tylko oaz wakacyjnych) w poszczególnych diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Bardzo proszę o obecność 25 VIII osób zorientowanych w tematach podanych poniżej. Proszę również o przywiezienie ze sobą lub przysłanie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@oaza.pl (najpóźniej do końca września) wypełnionej tabeli statystycznej dołączonej do niniejszej wiadomości oraz ankiety z teczki roku zatytułowanej: „Podsumowanie OŻK 2016”. Szczegółowy program podsumowania poniżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w podsumowaniu do 20 sierpnia br. telefonicznie: 18 262 32 35, 660 402 330 lub pocztą elektroniczną: kopiagorka@oaza.pl

Serdecznie zapraszam do Krościenka.

ks. Marek Sędek

Punkty do podsumowania dla poszczególnych diecezji i zgromadzeń zakonnych:

  1. Stan ruchu w diecezji (zgromadzeniu): gdzie są wspólnoty, jakie typy wspólnot (młodzież, rodziny, studenci, dorośli), jakie mają problemy i wyzwania, zaangażowanie kapłanów.
  2. Oazy wakacyjne: tegoroczne „znaki czasu”, radości i wyzwania, ilość uczestników (wzrost czy spadek w porównaniu z poprzednim rokiem).
  3. Światowe Dni Młodzieży: czy i jak nas ubogaciły, co dalej po Światowych Dniach Młodzieży (planowane spotkania, nowi uczestnicy itp.)
  4. „Miłosierni jak Ojciec”: w jakim stopniu obecny temat roku poszerza nasze myślenie, jaki trwały ślad zostawi w naszym ruchu.

 

Program podsumowania

24 sierpnia (środa):

18.00             – kolacja

19.00             – przygotowanie i Eucharystia

20.30             – modlitwa dziękczynna za OŻK 2016

 

25 sierpnia (czwartek):

7.30               – jutrznia

8.00               – śniadanie

9.00               – podsumowanie (poszczególne diecezje i zgromadzenia zakonne) – cz. 1

11.30             – przygotowanie do Eucharystii

12.00             – Eucharystia

13.00             – obiad

14.00             – podsumowanie (poszczególne diecezje i zgromadzenia zakonne) – cz. 2

18.00             – kolacja

19.30             – nieszpory w dolnym kościele z obrzędem przyjęcia do Stowarzyszenia

 

26 sierpnia (piątek):

7.30               – jutrznia

8.00               – śniadanie

8.30               – kolegium moderatorów

11.45             – przygotowanie do Eucharystii

12.00             – Eucharystia

13.30             – obiad