Podziel się Oazą z Kenią

Już trzeci rok z rzędu w Kenii odbywają się rekolekcje oazowe. Charyzmat Ruchu powoli przynosi owoce w życiu uczestników, widzimy też realną szansę na rozwój Oazy na afrykańskiej ziemi, gdyż w wielu miejscach brakuje konkretnej i sprawdzonej formacji dla świeckich.

W tym roku w Kenii odbyła się Oaza Nowego Życia I stopnia a także rekolekcje 10 kroków. W sumie wzięło w ich udział blisko 100 osób. Diakonię tych oaz stanowiła kilkunastoosobowa grupa, co ciekawe nie tylko z Polski, ale również z Kenii.

Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju naszego Ruchu w Afryce będą rekolekcje kapłańskie, które mają się odbyć w październiku w Kenii. Liczymy na to, że oprócz miejscowych kapłanów i misjonarzy wezmą w nich udział także księża z sąsiedniej Tanzanii, gdyż w tym roku ponownie mieliśmy na oazach uczestników z tego kraju.

Rekolekcje kapłańskie zbudowane będą na kanwie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, tak by pokazać kapłanom pracującym w Afryce, na czym polega charyzmat naszego Ruchu. Diakonię rekolekcji będzie stanowić kapłan, małżeństwo z DK oraz kleryk.

Wspomagać ich będzie Piotr Stopa, który z ramienia Diakonii Misyjnej już od marca przebywa na wolontariacie w Kenii. Dzięki jego ciężkiej pracy i niezliczonym godzinom w drodze mogły się odbyć tegoroczne rekolekcje, gdyż Piotrek przez wiele miesięcy odwiedzał lokalne grupki formacyjne, spotykał się z kapłanami, by zachęcić ich do udziału w rekolekcjach, a także prezentował nasz Ruch w miejscowych wspólnotach i kuriach diecezjalnych.

Abyśmy jednak mogli umożliwić Piotrkowi dokończenie jego misji, pokryć część kosztów rekolekcji dla miejscowych księży, a także wysłać na nie diakonię potrzebujemy wciąż wsparcia finansowego oazowiczów z Polski, dlatego najserdeczniej Was o nie prosimy.

Od lat przekonujemy się, że naprawdę liczy się każda, nawet drobna wpłata.

Można jej dokonać na konto:

08 1560 1111 2022 0180 3000 0018

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

z dopiskiem ”Kenia”.

Już teraz w imieniu całej Diakonii Misyjnej dziękujemy za Waszą życzliwość, za wsparcie finansowe, za modlitwę w intencji Ruchu w Kenii, a także za wszystkie wyrazy zainteresowania dziełem misyjnym Ruchu.

Ania i Przemek Wieczorek

odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną

Ruchu Światło-Życie