Postanowienia Episkopatu Ukrainy odnośnie Ruchu Światło-Życie

ks. Jarosław GasiorekBiskupi zebrani na 44. Posiedzeniu Konferencji Episkopatu Ukrainy 14 listopada 2014r. we Lwowie postanowili zatwierdzić na trzy lata „Statut Diakonii Ruchu Światło-Życie na Ukrainie” wraz z dwoma załącznikami: Zasadami DK oraz dokumentem „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie”.

Dekret Konferencji Episkopatu Ukrainy

Jednocześnie wyznaczono bpa Radosława Zmitrowicza asystentem z ramienia KEU, a ks. Jarosława Gąsiorka moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie na Ukrainie na pięcioletnią kadencję.

Ks. Jarosław Gąsiorek od 2000 r. był proboszczem parafii w Gwardijskim, a od 2001 r. moderatorem diecezjalnym. Rozpoczął budowę domu rekolekcyjnego i tworzenie pierwszego centrum Ruchu na Ukrainie.

Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijskim (Felsztynie) na Ukrainie zostało erygowane 20 czerwca 2009 r. dekretem ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej, biskupa Leona Dubrawskiego.

Parafia św. Wojciecha w Gwardijskim już od 1992 r. stanowiła ośrodek tworzącego się na Ukrainie Ruchu Światło-Życie, a zwłaszcza powstających pierwszych wspólnot Domowego Kościoła. Tu odbywały się pierwsze rekolekcje, proboszcz tej parafii, ks. Wiktor Tkacz był pierwszym moderatorem diecezjalnym, stąd wyjeżdżały rodziny do innych parafii, aby dzielić się otrzymanym charyzmatem z innymi, tutaj też zaczęto od 2001 r. organizować szkołę moderatora i szkołę animatora.