Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 2 grudnia 2014, 20:38    

Postanowienia Episkopatu Ukrainy odnośnie Ruchu Światło-Życie


ks. Jarosław GasiorekBiskupi zebrani na 44. Posiedzeniu Konferencji Episkopatu Ukrainy 14 listopada 2014r. we Lwowie postanowili zatwierdzić na trzy lata „Statut Diakonii Ruchu Światło-Życie na Ukrainie” wraz z dwoma załącznikami: Zasadami DK oraz dokumentem „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie”.

Dekret Konferencji Episkopatu Ukrainy

Jednocześnie wyznaczono bpa Radosława Zmitrowicza asystentem z ramienia KEU, a ks. Jarosława Gąsiorka moderatorem krajowym Ruchu Światło-Życie na Ukrainie na pięcioletnią kadencję.

Ks. Jarosław Gąsiorek od 2000 r. był proboszczem parafii w Gwardijskim, a od 2001 r. moderatorem diecezjalnym. Rozpoczął budowę domu rekolekcyjnego i tworzenie pierwszego centrum Ruchu na Ukrainie.

Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijskim (Felsztynie) na Ukrainie zostało erygowane 20 czerwca 2009 r. dekretem ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej, biskupa Leona Dubrawskiego.

Parafia św. Wojciecha w Gwardijskim już od 1992 r. stanowiła ośrodek tworzącego się na Ukrainie Ruchu Światło-Życie, a zwłaszcza powstających pierwszych wspólnot Domowego Kościoła. Tu odbywały się pierwsze rekolekcje, proboszcz tej parafii, ks. Wiktor Tkacz był pierwszym moderatorem diecezjalnym, stąd wyjeżdżały rodziny do innych parafii, aby dzielić się otrzymanym charyzmatem z innymi, tutaj też zaczęto od 2001 r. organizować szkołę moderatora i szkołę animatora.

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE