Projekt Świadek na 30 rocznicę śmierci księdza Franciszka Blachnickiego

W imieniu Instytutu im. księdza Franciszka Blachnickiego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przez kilka ostatnich miesięcy przesłali do archiwum nagrania rozmów ze świadkami życia księdza Franciszka.

Pragnąc zachęcić wszystkich członków Ruchu do czynnego zaangażowania w projekt, wychodzimy z propozycją organizacji wydarzeń lokalnych, mających na celu przybliżenie życia Ojca. Każdy z was drodzy oazowicze, najlepiej zna swoje środowisko i ukrytych w nim świadków Zapraszamy was do organizacji spotkań z nimi w waszych diecezjach, dekanatach i wspólnotach oraz do sporządzenia przy tej okazji nagrań ich opowieści. Jeśli nie macie osoby, która mogłaby zrealizować nagranie, można zwrócić się do nas. Projekt świadek dysponuje operatorem, gotowym realizować nagrania waszych spotkań za zwrot kosztów dojazdu.

Projekt świadek poszukujemy również wolontariuszy: informatyków i redaktorów chętnych do zaangażowania w tworzenie strony internetowej projektu. Jeśli masz ochotę służyć w ten sposób napisz do nas! Możesz to uczyć na adres bonkaleksandra@gmail.com

Pragniemy również poinformować, że ogłoszony konkurs na logo projektu Świadek, ze względu na brak prac spełniających oczekiwania komisji został zakończony bez rozwiązania.

W imieniu projektu

Aleksandra Bonk