Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 2 lutego 2019, 19:08    

Promocja na archiwalne numery „Wieczernika”


W związku ze zmianą magazynu 🙂 redakcja „Wieczernika” ogłasza nadzwyczajną okazję otrzymania archiwalnych numerów pisma.

Dysponujemy następującymi numerami archiwalnymi:

  • 98                    być uczniem Jezusa
  • 108                  Zmartwychwstanie
  • 116                  Jedność
  • 120                  Biblia – słowo życia
  • 125                  przyjść do Jezusa
  • 127                  Kapłaństwo
  • 128                  rodzina
  • 133                  Sprawy ostateczne
  • Jan Paweł II   (specjalny numer wydany po śmierci papieża)
  • 139                  Ekumenizm
  • 158                  Europa
  • 160                  Pielgrzymowanie
  • 161                  Młodzież
  • 166                  Ewangelizacja bez granic
  • 168                  niepełnosprawność
  • 173                  słuchać Pana
  • 177                  wojna
  • 179                  muzyka
  • 180                  słuchać Pana w Kościele
  • 181                  pokolenia
  • 182                  święci
  • 186                  misje
  • 188                  sprawy społeczne
  • 191                  pytanie i szatana
  • 192                  miłosierdzie
  • 193                  życie konsekrowane
  • 194                  narodzić się na nowo
  • 195                  światło-życie
  • 196                  sakramenty
  • 197                  macierzyństwo
  • 198                  ruch Ś-Ż II-III 2014
  • 199                  świętowanie
  • 201                  dary Duch św.
  • 202                  kochać samego siebie
  • 203                  rodzice i dzieci
  • 204                  Kościół szukający drogi
  • 205                  Eucharystia
  • 207                  Ekumenizm
  • 208                  służba
  • 210                  małżeństwo
  • 211                  miłosierni jak Ojciec
  • 212                  Duch i materia wiary
  • 214                  przekazywanie wiary
  • 215                  rozeznanie

Osoby pragnące otrzymać numery archiwalne prosimy o składanie zamówień na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

Prosimy o wskazanie zamawianego numeru oraz ilości egzemplarzy.

Informujemy, że zamówienia będziemy realizować do wyczerpania nakładów poszczególnych numerów (ilość egzemplarzy poszczególnych numerów nie jest duża, w niektórych przypadkach pozostały pojedyncze egzemplarze).

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE