Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 28 stycznia 2019, 20:06    

Radość chrześcijanina

Ukazał się 225. numer "Wieczernika"


W czym tkwi tajemnica chrześcijańskiej radości? Gdzie jest jej źródło i czy jest naszym obowiązkiem okazywanie jej w każdej sytuacji? To tylko niektóre z pytań, które na pierwszy rzut oka przychodzą do głowy, gdy zastanawiamy się nad jej istotą. Są one o tyle ważne, że współ­czesny świat zachęca nas  do biadolenia, narzekania na trudne czasy, do uża­lania się nad własnym zapracowanym życiem, więc trudno nam czasem wy­krzesać z siebie choć odrobinę radości. Bieżący numer „Wieczernika”, który oddajemy do rąk Czytelników, jest swoistą próbą udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania o radość w życiu chrześcijańskim, w tym zwłaszcza o radość w życiu oazowicza.

Jacek Skowroński ukazuje radość jako jeden z owoców Ducha Świętego, która jest oznaką prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i wskazu­je, że radość nie jest celem samym w sobie dla chrześcijanina, ale tym celem jest świętość. Magda Roszak zachęca do stanięcia w postawie Dziecka Bożego i otwarcia się na Boże działania podczas modlitwy uwielbienia, a wtedy z pewnością radość stanie się naszym udziałem, gdyż jest na wyciągnięcie ręki. Magda Trybus pokazuje natomiast jak wybrani święci realizowali w swoim codziennym życiu biblijne wezwanie: zawsze się radujcie.

Najnowszy numer „Wieczernika” obfituje także w liczne artykuły pokazu­jące radość w różnych aspektach formacji oazowej. Ks. Maciej Krulak na pod­stawie swojego kilkudziesięcioletniego członkostwa w KWC pokazuje, że pod­jęcie zobowiązania do abstynencji w ramach Krucjaty może być źródłem co­dziennej radości i bezinteresownej pomocy innym. Publikujemy także wyniki ankiety, w ramach której oazowicze wypowiadali się na temat tego czym jest dla nich radość w liturgii. Artykuł Aleksandry Bonk oraz wywiad, jaki prze­prowadziła z ks. Wojciechem Ignasiakiem pokazują z kolei m.in. jak ważnym elementem rekolekcji, a także formacji oazowej w ciągu roku są pogodne wie­czory, jak zadbać o ich wysoką jakość przygotowania, jak zachęcić niechęt­nych do uczestnictwa. Artykuł ks. Mateusza Nowaka zawiera natomiast su­gestie co uczynić, aby dzień wspólnoty był przygotowany i przeżyty w duchu prawdziwej chrześcijańskiej radości.

Dorota Czyżewska-Misztal

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Radość

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE