Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 1 września 2014, 14:27    

Radosne dziękczynienie

Podsumowanie OŻK 2014


W Podsumowaniu Oazy Żywego Kościoła 2014, które odbywało się w Krościenku w Centrum Ruchu w dniach 25-27 sierpnia, uczestniczyło kilkadziesiąt osób, przede wszystkim moderatorzy diecezjalni i zakonni oraz osoby podejmujące podczas wakacji diakonię oaz rekolekcyjnych.

Posługę diakonii liturgicznej i muzycznej podejmowały osoby z Diakonii Centrum oraz uczestnicy Podsumowania.

Na początek podsumowania w kilku grupach dzielono się słowem Bożym, radościami i troskami z tegorocznych rekolekcji, a także zastanawiano się nad wyzwaniami wynikającymi z hasła roku „Radość Ewangelii” , które jawią się jako ważne do podjęcia przez nasz Ruch na obecną chwilę.

W kolejnym dniu w grupach filialnych podejmowano tematy zaproponowane w Teczce roku do przygotowania się na Podsumowanie; następnie moderatorzy filialni relacjonowali je na forum wspólnym w Namiocie Światła. Podczas Nieszporów celebrowanych na zakończenie dnia w dolnym kościele przy grobie Założyciela Ruchu, pięć osób (ksiądz, diakon, dwóch alumnów oraz osoba świecka) zostało uroczyście pobłogosławionych do DIAKONII.

W  środę od rana ks. Adam Wodarczyk prowadził Kolegium Moderatorów, w którym uczestniczył również bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu.

Podsumowanie OŻK 2014 było zasadniczo miejscem radosnego dziękczynienia za wielkie dzieła Boże, których doświadczono podczas wakacyjnych oaz. Podczas spotkania Kolegium Moderatorów przedstawiony został także program do formacji permanentnej na czas postoazy, a odpowiedzialni za niektóre diakonie specjalistyczne przekazali informacje o planowanych najbliższych spotkaniach.

Więcej informacji o Podsumowaniu OŻK 2014 znajduje się w Komunikacie Moderatora Generalnego.

Aleksandra Rogowska

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE