Relacja na żywo z Sympozjum

Czy wiesz na kogo głosowałby ks. Franciszek Blachnicki? Czy wziąłby udział w wyborach? Czy apelowałby do społeczeństwa o wspieranie rodziny? Jakie zadania stawiałby rodzinie w życiu społecznym? Czy wzywałby do społecznego protestu przeciwko obowiązującemu prawu? Czy sprzeciwiałby się mówieniu o „wolności wyboru”? Kogo nazywałby dzisiaj człowiekiem sumienia?

Jeśli jakość transmisjo (video lub audio) jest niezadowalającej jakości informujemy, iż prowadzony jest zapis audio i video z sympozjum. Będzie dostępny po zakończeniu.

Relacja na żywo na www.lublin.oaza.pl

O Sympozjum