Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 19 września 2015, 09:56    

Słowo między cierniami


W przypowieści o siewcy i jej wyjaśnieniu (Łk 8,4-15) szczególnie niepokojący jest dla mnie przykład ze Słowem, które padło między ciernie. Inne sytuacje są oczywiste – diabeł zabierający Słowo z serca czy nieposłuszeństwo Słowu poprzez uleganie pokusom. Ale Słowo padające między ciernie „oznacza tych, którzy słuchają”, ale „nie osiągają dojrzałości” (w przekładzie Biblii Paulistów, Biblii ekumenicznej i Biblii Poznańskiej) czy „nie wydają owocu” (w przekładzie Biblii Tysiąclecia). Biblia Tysiąclecia mówi tutaj wprawdzie dość enigmatycznie o tym, że najpierw „odchodzą”, ale tego (czy analogicznego) zwrotu nie ma w innych przekładach.

Dlaczego ten przykład mnie niepokoi? Dlatego, że oznacza ludzi, w których Słowo trwa, którzy może nawet Słowem starają się żyć na co dzień, którzy usłyszanego Słowa nie zapominają. Tylko, no właśnie – nie osiągają dojrzałości, nie wydają owocu. Dojrzałość, owocowanie bardzo trudno jest zmierzyć, obiektywnie ocenić, zwłaszcza trudno to zrobić wobec samego siebie. Można więc żyć w błogim przeświadczeniu, że wszystko jest w porządku – że Słowa nie zapomniałem, że nim żyję – podczas gdy tak naprawdę nic w porządku nie będzie.

A co powoduje, że się nie wydaje owocu? „Troski, bogactwa i przyjemności (czy rozkosze) życia”. Najprostsze są dwie ostatnie przyczyny – wiadomo, że używanie bogactwa czy przyjemności życia potrafi wciągnąć człowieka, przekierować jego priorytety czy po prostu osłabić żarliwość. Warto jednak zwrócić uwagę, że tak samo może być z troskami. Nikt nie pragnie trosk (w przeciwieństwie do bogactwa i przyjemności życia), gdy przychodzą, chciałoby się, aby jak najszybciej odeszły. Troski jednak trwają w znacznej mierze niezależnie od naszej woli. I one również mogą nas tak wciągnąć, że Słowo nie osiągnie w nas dojrzałości, nie wyda owocu.

Krzysztof Jankowiak

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE