Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 9 lutego 2015, 07:47    

Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła


A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. (Mk 2, 14)

Droga Wspólnoto Ruchu Światło-Życie!

Drodzy Kapłani-Moderatorzy!

ks. Tomasz OpalińskiTuż po niedzieli Chrztu Pańskiego, kiedy to w sposób szczególny wpatrujemy się w postać Jezusa, namaszczonego Duchem Świętym do pełnienia misji, do której został posłany, zostałem wezwany do pełnienia posługi moderatora krajowego Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

Ruchowi Światło-Życie zawdzięczam swoje nawrócenie na wiarę osobową, drogę dojrzewania wiary, rozeznanie powołania i uczenie się pełnienia posługi – od wielu lat także służenia rodzinom w Domowym Kościele. O wdzięczności zaś nie można tylko pięknie mówić, warto ją okazywać – również czynem, przez pełnienie posługi, do której prowadzi nas obdarowanie.

W pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł napisał: „przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. (…) I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. (…) A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,1.3-5). Świadom własnej słabości i niedorastania do powierzonego mi zadania chcę bardzo podziękować za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem w ostatnim czasie, ale szczególnie dziękuję za zapewnienia o modlitwie i o tę modlitwę proszę. To pozwala mi wciąż na nowo przypominać sobie, że mam pełnić tę posługę nie licząc na własne siły czy zdatność, ale upraszając siłę i moc od ofiarowującego się za nas i za nasze grzechy Chrystusa, o którym tak mocno przypomina nam ostatnio liturgia, dając nam do rozważania kolejne fragmenty Listu do Hebrajczyków.

Wezwanie do posługi moderatora krajowego zostało skierowane do mnie w czasie, kiedy proboszczowie zazwyczaj chodzą „po kolędzie”. Wiedząc, że to Bóg jest Panem czasu, również to chcę odczytywać jako znak – wezwanie do tego, by swoją posługę pełnić blisko ludzi, spotykając ich w ich codzienności, w „domowych Kościołach”, które stanowią ich rodziny. To właśnie tu, w codzienności, w zwyczajności naszych dni i w powszedniej miłości mamy spotykać Boga – obecnego zarówno w sakramencie służebnego kapłaństwa, jak i sakramencie małżeństwa, by odkrywać, jak te sakramenty służą sobie nawzajem. Cieszę się, że tę posługę będę pełnił we współpracy z Katarzyną i Pawłem Maciejewskimi – parą krajową Domowego Kościoła. Dziękuję im za dotychczasową współpracę w czasie tylu prowadzonych wspólnie rekolekcji i… polecam się dalszej Waszej trosce i modlitwie.

Z nadzieją na łaski, których Bóg zechce udzielić nam przez wzajemną służbę

Ks. Tomasz Opaliński

moderator krajowy Domowego Kościoła

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE