Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 1 maja 2015, 12:17    

Spotkanie szkół im. ks. Franciszka Blachnickiego


Dnia 11 kwietnia 2015 r. w Krościenku odbyło się doroczne spotkanie szkół im. ks. Franciszka Blachnickiego. W tym roku reprezentanci szkół byli zaproszeni, aby wraz z Niepokalaną śpiewać Magnificat, dziękując Bogu za pomyślny przebieg dyskusji Konsulty Teologów w Rzymie w dniu 16.10.2014 r., która jednomyślnie uznała heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

fot. A. Rogowska

Podczas kolejnego spotkania reprezentacje sześciu szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej z Nowego Sącza, Szkoły Podstawowej nr 35 z Rybnika, Szkoły Podstawowej nr 1 z Jodłowej, oraz trzech gimnazjów: Gimnazjum nr 8 z Jastrzębia Zdrój oraz powstałych w 2014 r. Katolickich Gimnazjów z Krakowa i Świdnicy podążały szlakiem Sługi Bożego, tworząc mapę miejsc z nim związanych. Były to następujące miejscowości: Rybnik, Tarnowskie Góry, Zawichost, Oświęcim, Kraków, Tychy, Rydułtowy, Niepokalanów, Katowice, Krościenko, Dursztyn, Lublin i Carlsberg. Założyciel Ruchu Światło-Życie jest patronem ośmiu szkół w naszym kraju; tym razem nie dojechała Katolicka Szkoła Podstawowa z Białegostoku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Tarnowskich Gór.

fot. A. Rogowska

Pierwsza część spotkania odbywała się w remizie OSP. Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie p. Artur Mielczarek, dyrektor szkoły z Rybnika w imieniu wszystkich szkółzłożył życzenia księdzu biskupowi Adamowi Wodarczykowi.

fot. A. Rogowska

Podczas prezentacji, które miały różne formy, niektóre bardzo pomysłowe, społeczności szkolne oraz diakonia Centrum, która przygotowała całe spotkanie, miały okazję przyjrzeć się drodze życiowej Ojca Franciszka Blachnickiego.

fot. A. Rogowska

Przede wszystkim wykorzystywano pokaz multimedialny ze zdjęciami, filmikami, tekstami i śpiewami. Jedną z ciekawszych propozycji zaprezentowała szkoła podstawowa z Jodłowej, której uczniowie ukazywali Patrona szkoły przeplatając swoją prezentację śpiewem piosenki o ks. Blachnickim „Droga do nieba” i zapraszając wszystkich zebranych w sali do śpiewania  refrenu: Żeby, żeby świętym być, trzeba, trzeba z Bogiem żyć. Autorkami słów oraz muzyki są panie nauczycielki ze szkoły w Jodłowej.

fot. A. Rogowska

Przed mszą św. ks. biskup Adam Wodarczyk spotkał się przy kawie i herbacie z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami. Przedstawił im aktualny stan procesu beatyfikacyjnego oraz ukazał dynamikę rozwoju Ruchu Światło-Życie, odpowiadał też na pytania.

fot. A. Rogowska

Centralnym punktem spotkania była koncelebrowana przez pięciu kapłanów Eucharystia w kościele parafialnym przy relikwiach św. Jana Pawła II i przy grobie Sługi Bożego ks. Blachnickiego, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk. Szkoły przygotowały poczty sztandarowe, a przedstawiciele wszystkich szkół – uczniowie, rodzice i nauczyciele podjęli posługi w liturgii. Na zakończenie modliliśmy się przy grobie Sługi Bożego o dalszy pomyślny przebieg prac w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, o cud za wstawiennictwem Sługi Bożego oraz o jego rychłą beatyfikację.

fot. A. Rogowska

Dla chętnych był jeszcze posiłek i zwiedzanie Centrum na Kopiej Górce.

Aleksandra Rogowska

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE