Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 2 września 2014, 19:16    

Wprowadzenie do współczesnej teologii pastoralnej


wprowadzenie doks. F. Blachnicki, M. Marczewski

Od pastoralnoteologicznego aprioryzmu do Kościoła – sakramentu wspólnoty

Opracowanie pana Marka Marczewskiego, promotora dzieł pastoralnoteologicznych księdza Franciszka Blachnickiego, wpisuje się w jego świadomość naukową jako ucznia, któremu wystarcza, by był jak mistrz. W jakimś sensie spełnia zadanie troskliwego stróża dorobku Sługi Bożego, czego wyrazem jest wydanie tej pracy współautorskiej ze względu na zamieszczenie w niej tez, które stanowią swoiste streszczenie toku eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej opracowanej przez ks. Blachnickiego i wynikającej z niej zbawczej posługi Kościoła. Efektem tej dedukcji było wskazanie na wspólnotę jako zasadę życia i urzeczywistniania się Kościoła w świecie współczesnym.

z Przedmowy ks. Janusza Mariańskiego

 

www.wydawnictwo-oaza.pl

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE