Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 17 maja 2015, 00:12    

Znaki


Pan Jezus posyła uczniów, nakazuje głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). I mówi o znakach, jakie będą towarzyszyć: „W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17-18). Pan Jezus nie mówi, że te znaki będą towarzyszyć głoszącym Ewangelię. One będą towarzyszyć tym, którym Ewangelia będzie głoszona i którzy uwierzą.

Człowiek wyrzucający złe duchy, uzdrawiający, człowiek któremu nie szkodzą węże czy trucizny, zyskuje w naturalny sposób rozgłos. Na nim się skupia uwaga. Można by oczekiwać, że ci którym Słowo jest głoszone, pozostaną w cieniu głosicieli. Że głosiciel zawsze będzie jakimś mistrzem, punktem odniesienia, autorytetem. Tymczasem perspektywa kreślona przez nakaz misyjny w wersji św. Marka jest dokładnie przeciwna. Pan Jezus spektakularne rzeczy zapowiada po stronie słuchających Ewangelii, w ogóle nie mówiąc o jej głosicielach.

Przekazać Słowo i pozwolić stać się wielkim tym, którzy tego Słowa słuchali. Pozwolić im stać się większym ode mnie. To perspektywa uczniów Jezusa.

Krzysztof Jankowiak

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE