Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 10 listopada 2015, 20:05    

Życie na głębi


Duchowość tego Ruchu koncentruje się na spotkaniu z Bogiem w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Papież Benedykt XVI

Od 26 – 30 października 2015 roku w Centrum Ruchu Światło-Życie na Ukrainie w Gwardzijsku odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Na to spotkanie przyjechał z Krościenka Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek i Pani Anna należąca do Instytutu Matki Kościoła.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości.

Pedagogiczna metoda „Światło-Życie” zakładająca jedność między wyznawanymi prawdami wiary a życiem, czyli jedność między światłem danym od Boga a życiem.

Wszystkich uczestników było dwudziestu, przyjechali z różnych diecezji Ukrainy. Nawet na jeden dzień zawitał do nas biskup diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski.

Pani Anna w konferencjach wyjaśniała nam program Ruchu, ks. Marek na Godzinie Odpowiedzialności wracał do korzeni, to znaczy do naszego Założyciela ks. Franciszka, aby w ten sposób ukazać dlaczego coś powinno być robione w taki, a nie inny sposób.

Tak jak podkreślił moderator generalny, a wcześniej stwierdził to ks. Blachnicki: „Życie rodzi się z życia”.

Bogu niech będą dzięki za Jego dary, za ludzi, których do nas posyła! Dla mnie te dni były takim wypłynięciem na głębię naszego Ruchu.

s. Marietta Miksa

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE