Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 1 kwietnia 2015, 20:50    

Życzenia Diakonii Centrum Ruchu

w Krościenku n. Dunajcem


Pan zmartwychwstał!

Alleluja!

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas wszystkich zaproszeniem.

Zaprasza nas, byśmy otwarli nasze serca na obecność zmartwychwstałego Pana w naszym współczesnym świecie.

Zaprasza nas do ponownej miłości, gdy nasza miłość została odrzucona, a my poddani jesteśmy pokusie nienawiści.

Zaprasza nas do ponownej nadziei w chwili, kiedy rozwiały się nasze nadzieje i pojawia się pokusa rozpaczy.

Zaprasza nas, by znów uwierzyć po tym, gdy nasza wiara doznała wstrząsu i pojawiła się pokusa wątpliwości.

Zaprasza nas, by się pozbierać i zacząć od nowa, chociaż ogarnęło nas zniechęcenie i gotowi byliśmy się poddać.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dobrą nowiną o tym, że On pokonał śmierć i zło, a my mamy udział w tym zwycięstwie!

W święte dni Triduum Paschalnego życzymy ponownego odkrycia, że Jezus żyje i działa w naszym świecie, gotów czynić dla nas cuda, jeżeli Mu tylko pozwolimy!

W imieniu Diakonii Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem

ks. Edward Wala         Bp Adam Wodarczyk

 

Wielkanoc 2015

 

 

 

 

Wielkanoc 2015

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE