Życzenia Moderatora Generalnego

Boże NarodzenieNadchodzą Dni Bożego Narodzenia. W tym czasie pochylimy się nad Tajemnicą Bożej Miłości, objawionej nam w znaku małego Dziecka, w którym przyszedł do nas sam Bóg.

Św. Jan Paweł II rozważając tę niezwykłą Tajemnicę, powiedział: „W uroczystość Bożego Narodzenia rodzi się gorące pragnienie, taka pokorna modlitwa, aby ludzie naszego wieku przyjmowali Chrystusa – ludzie różnych krajów i kontynentów, różnych języków, kultur i cywilizacji: ażeby Go przyjmowali; aby Go odnajdywali na nowo; aby dana im była ta Moc, która jest tylko z Niego, tylko w Nim”.

W tym świętym czasie Bożego Narodzenia oraz
w Nowym Roku Pańskim 2015, w imieniu swoim
i całego Ruchu Światło-Życie, życzę nieustannego odnajdywania Chrystusa i doświadczania Jego Mocy.

Biskup Nominat Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie