Życzenia moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

Drodzy członkowie i sympatycy Unii Kapłanów Chrystusa Sługi!

 „Tam gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa (J 12,26). A Chrystus jest na krzyżu. Chrystus jest obecny w stanie ofiary, w stanie dawania siebie, wydawania siebie. To jest droga Chrystusa Sługi, to jest właśnie proegzystencja – istnienie w ciągłym dawaniu siebie innym. Jednoczenie się z Chrystusem właśnie po tej linii, to jest rys duchowości kapłanów epoki Vaticanum Secundum i tą cechę chcielibyśmy szczególnie w naszym ruchu, w naszej wspólnocie pielęgnować. (…) Dlatego duchowość chrystologiczna kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie cechuje się przede wszystkim postawieniem w centrum obrazu Chrystusa Sługi. Chrystusa, który przychodzi po to, aby służyć, który istnieje dla Ojca i dla nas, ludzi, w stanie oddania siebie. Nasza kapłańska egzystencja tu się musi utożsamiać coraz bardziej z proegzystencją Chrystusa.” (ks. F. Blachnicki Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Światło-Życie, Lublin 1994, s. 35n.)  fot. Piotr Szyndrowski

W dniu Naszego Patronalnego Święta Życzę wam Drodzy Bracia Kapłani głębokiego zjednoczenia z Chrystusem Sługą, które będzie miało przełożenie na konkret życia. Nie chciejmy mieć życia dla siebie, ale poświęćmy je całkowicie Bogu i ludziom. Świat oczekuje dziś naszego świadectwa w tym względzie. Świat pełen wygodnictwa, szukania siebie i swoich korzyści żąda od Nas całkowitego oddania się Ojcu na wzór Chrystusa Sługi i pełnego zaangazowania się w człowieka, który dzisiaj bywa samotny i zagubiony w różnych propozycjach współczesności. Namaszczenie Duchem Świętym niech Nam pomaga w spełnianiu Misji Chrystusa Sługi w czasie i miejscach, w których Dobry Bóg Nas stawia. Polecam Was Bracia w katowickiej Kaplicy Chrystusa Sługi.

Wasz Moderator Ks.Wojciech Ignasiak