Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 23 grudnia 2019, 09:27    

Życzenia Odpowiedzialnej Głównej INMK


„Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami.” (J 1,14)

„W Chrystusie Bóg przychodzi po to,
by dać nam siebie. Objawia nam swoją miłość, wzywa nas do spotkania.
Całe życie Chrystusa,
Jego człowieczeństwo jest tym gestem Boga, tą wyciągniętą do człowieka dłonią Boga. Chrystus jest Słowem, które Bóg wypowiedział do człowieka, a w Nim jak gdyby dał człowiekowi siebie, wypowiedział siebie i wezwał człowieka
do spotkania, do komunii, do zjednoczenia, ale na sposób osobowy.
Przyjąć Go więc mogę tylko o tyle,
o ile oddam Mu siebie.
Przyjęcie osoby bowiem może się dokonać tylko w akcie wzajemnego dawania siebie.
(ks. Franciszek Blachnicki)

Niech czas świętowania Narodzenia Pańskiego będzie okazją
do osobistego spotkania z Emmanuelem – Bogiem z nami.
Zapewniając o modlitewnej pamięci,
życzę, wraz z członkiniami INMK, wszelkich łask i opieki Niepokalanej w kolejnym roku.

Jolanta Szpilarewicz

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE