2 lutego w życiu ks. Wojciecha Danielskiego

2 lutego 1952 r., mając niecałe 17 lat, Wojciech Danielski otrzymał sutannę.

Ten dzień był dla niego naprawdę ważny.

fot. ze zbiorów p. Barbary Danielskiej

Pod ułożoną przez siebie modlitwą Codzienne zjednoczenie się kapłana z Chrystusem Sługą zanotował:

Klemensów, wrzesień 1980 r. i poprawki do końca 1981 r.

przepisane: Tyniec 2 II 1982 r. (30-lecie obłóczyn w sutannę)

 INDUE ME DOMINE NOVUM HOMINEM,

 QUI SECUNDUM DEUM CREATUS EST

 IN IUSTITIA ET SANCTITATE VERITATIS

Co znaczy cytat w języku łacińskim, ks. Wojciech tłumaczył nam w homilii.

fot. ze zbiorów p. Barbary DanielskiejW klasztorach, a także w seminariach (nie wiem, czy wszędzie jednakowo), kiedy zmienia się szatę, zakłada się habit czy sutannę przy ołtarzu, marynarka wędruje dość ostentacyjnie w kąt. Gdy zdejmuje ją przełożony i nakłada nową szatę, mówi te słowa, które wypada później, przy każdym zakładaniu sutanny czy habitu, odmawiać:

Niech Pan zdejmie z ciebie starego człowieka z jego uczynkami i niech przyoblecze cię w nowego człowieka, stworzonego przez Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Jest to znak wymagania stawianego każdemu człowiekowi, który przyjmuje nową formę życia i z tego powodu nakłada nowy strój. Ten strój, co jest bardzo dziwne, nazywa się „habitus”, co po łacinie oznacza: nawyk, przyzwyczajenie, postawę, jak byśmy powiedzieli, sposób bycia. Człowiek, który nakłada nowy habit, nową szatę, wyraża przez to, że ma zmienić sposób bycia, ma stać się człowiekiem nowym.

fot. ze zbiorów p. Barbary Danielskiej

Jakoś wyrażamy to także nadzwyczajnym strojem do sakramentu małżeństwa: Do ślubu się nie idzie w czymś codziennym. Podobnie siostra przystępująca do zgromadzenia. Podobnie przecież mamy do czynienia z szatą nową przy Pierwszej Komunii św. Ta szata wynika nam już z chrztu św. […]

Długo zastanawialiśmy się, jaką białą szatę wymyślić dorosłym ludziom przystępującym do chrztu w duszpasterstwie akademickim w Lublinie, których co roku kilkoro jest gotowych do chrztu. Jak ubrać mężczyznę? Przebrać go… za lektora? Dlaczego niby w albę ubierać? Czy panią ubrać w suknię ślubną? Doszliśmy do tego, że powinna to być przynajmniej duża, biała szarfa z lewego ramienia na prawe biodro, tak jak diakon zawiązuje stułę, czy jak ci, którzy w poczcie sztandarowym idą w jakimś odświętnym ubraniu. Szata.

Ta szata oznacza człowieka zmienionego. Człowieka, który się nawraca.

Jakże człowiek chciałby, odchodząc od sakramentu pojednania, mieć jakiś zewnętrzny znak tego, co się we mnie dzieje… ale zdaje się, że to ma być odwrotnie. To nie człowiek ma mieć na sobie znak dla siebie. To on ma się stać znakiem tego, że życie jego jest w tej chwili odmienione, że jest znowu wolny od złego, od dotychczas czynionego zła, i nastawiony na dobro.

Krościenko nad Dunajcem, 21 maja 1983 r.

Więcej w książce: Ks. Wojciech Danielski. Pana mojego spotykam… w nowym człowieku. Wydawnictwo Światło-Życie. Kraków 2005