25 lat Domowego Kościoła na Ukrainie

11 lutego 2017 roku podczas Ogólnoukraińskiego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Gwardijsku Domowy Kościół na Ukrainie świętował swoje 25-lecie.

W jubileuszu uczestniczyło ok. 550 osób na czele z księżmi biskupami (bp Leon Dubrawski, bp Radosław Zmitrowicz, abp Mieczysław Mokrzycki), kapłanami i odpowiedzialnymi w ciągu 25 lat za DK i Ruch Światło-Życie.

Wśród gości z Polski znaleźli się Katarzyna i Paweł Maciejewscy, para krajowa DK, i moderator krajowy DK, ks. Tomasz Opaliński. Gospodarzami spotkania byli ks. Jarosław Gąsiorek, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie w Ukrainie i para krajowa DK, Rusłan i Swietłana Kaganowicz.

Dzisiaj Domowy Kościół Ukrainy to znacząca gałąź Ruchu Światło-Życie. To ok. 180 kręgów w całej Ukrainie, to wiele rodzin, które podążają drogą formacji w DK i dają świadectwo pięknego życia w jedności z Bogiem i współmałżonkiem. To tak wielu kapłanów, którzy służą rodzinom, to księża biskupi tak bezpośredni i bliscy.

całość relacji, zdjęcia i świadectwa na stronach Domowego Kościoła

Historię powstania pierwszych kręgów DK na Ukrainie przedstawił ks. Stanisław Czenczek, bo wszystko zaczęło się w archidiecezji przemyskiej.

„Był rok 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przybywa z pielgrzymką do Polski. Diecezja kamieniecko-podolska, wskrzeszona w styczniu 199l r. postanowiła zorganizować pielgrzymkę na spotkanie z Ojcem Świętym do Rzeszowa. Uczestnicy tej pielgrzymki mieszkali u rodzin będących w Domowym Kościele w Rzeszowie, w ówczesnej diecezji przemyskiej. Wtedy dowiedzieli się o Domowym Kościele od rodzin, u których mieszkali i zaraz postanowili przyjechać na rekolekcje Domowego Kościoła do Polski.

Podczas wakacji w 1991 r. przyjechało na rekolekcje oazowe I stopnia do Iwonicza w diecezji przemyskiej kilka rodzin z Ukrainy, z diecezji kamieniecko-podolskiej. Była m.in. na tych rekolekcjach para małżeńska Weronika i Jan Andruszczyszynowie z Gwardijska, późniejsza pierwsza para diecezjalna. Parą prowadzącą te rekolekcje byli Irena i Zygmunt Decowie z Rzeszowa, którzy zapoznali się z rodzinami z Ukrainy, i później byli organizatorami kilkunastu wypraw rekolekcyjnych na Ukrainę. W dniach 22-26 stycznia 1992 r. na rekolekcje ORAR I i II st. Domowego Kościoła w Krośnie, które prowadziła m.in. s. Jadwiga Skudro przyjechało około 20 osób z Ukrainy z Gwardijska. Przeżywali rekolekcje bardzo głęboko. Zapragnęli wtedy przyjechać na rekolekcje do Polski w czasie wakacji. Byłem wtedy na tym ORAR z Siostrą Jadwigą i zaproponowaliśmy parom z Ukrainy, że lepiej będzie, kiedy takie rekolekcje przeprowadzimy na Ukrainie. Wtedy postanowiliśmy przyjechać do Gwardijska w maju 1992 r. W lutym 1992 r. otrzymałem list od Weroniki Andruszczyszyn z wiadomością, że w lutym rozpoczął działalność pierwszy krąg DK.

Pierwsze rekolekcje dla rodzin w Gwardijsku, Ukraina, maj 1992r.

Wyrażała w nim wielką radość, że ksiądz proboszcz z Gwardijska Wiktor Tkacz zgodził się na powstanie kręgu. Pierwsza nasza wyprawa ewangelizacyjna DK miała miejsce w dniach 22-24 maja 1992 r. do Gwardijska. Jechaliśmy w nieznane, trzema samochodami, mieliśmy tylko mapę i pytaliśmy o drogę, kiedy zbłądziliśmy. Było to niecały rok po odzyskaniu wolności przez Ukrainę. Jeszcze spotykaliśmy po drodze pomniki Lenina. W tych rekolekcjach z Polski brało udział oprócz mnie i s. Jadwigi 5 małżeństw z diecezji przemyskiej, które prowadziły pracę w grupach i dawały świadectwo. Uczestników było około 60 osób. Rekolekcje te były wielkim przeżyciem dla nas. Ludzie spragnieni Boga i słowa Bożego, wprost chłonęli nasze przesłanie Ewangelii i nie przeszkadzała im nieznajomość języka. Byliśmy bardzo radośni i dumni, że Pan Bóg pozwolił nam na tych terenach głosić Ewangelię. Uczestnicy rekolekcji opowiadali nam, że u nich jest już wolność, że słowo Bóg już należy pisać dużą literą, podobnie Boże Narodzenie. Wcześniej w Związku Sowieckim te słowa pisano małymi literami. Te rekolekcje wzmogły w nas posługujących zapał apostolski. Odtąd zaczęły się wyjazdy na Ukrainę głównie do diecezji kamieniecko-podolskiej”.