30-lecie Ruchu Światło-Życie w Brazylii

W dniach 1-3 maja 2015 r. w północno-wschodniej Brazylii świętowano trzydziestolecie powstania Ruchu Światło-Życie.

W tekście opublikowanym na stronach diecezji Campo Maior o. Vanderley Oliveira, kapłan diecezji Barra do Pirai – Volta Redonda (Rio de Janeiro), który sam jako młody człowiek uczestniczył w rekolekcjach oazowych, podkreślił znaczenie ruchu w pracy ewangelizacyjnej w Brazylii.

w środku o. Edward Zielski

W roku 1980 rozpoczął pracę misyjną w Brazylii misjonarz z Polski, ks. Edward Zielski: najpierw w diecezji Blumenau, potem Irecê. W 1985 roku przybył do Bahia. Ojciec Edward wykorzystał w swojej pracy duszpasterskiej doświadczenie oaz rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie.

z prawej o. Vanderley Oliveira

Dostosował program do realiów życia północno-wschodniej Brazylii, zebrał młodych ludzi i zaproponował im wyjazd na pierwsze piętnastodniowe rekolekcje (w mieście Uibaí, uczestniczyło w nich 39 osób).

o. Vanderley Oliveira

Jak wspomina o. Vanderley Oliveira, wrócili z pragnieniem służenia Ewangelii – jako katecheci, działacze społeczni, ewangelizatorzy. W 1986 roku w grupach formowało się około siedemdziesięciu osób.

Kolejną diecezją o. Edwarda było Pernambuco, i miasto Ibimirim, gdzie kontynuował swoją pracę z młodzieżą.

W roku 2000 Ojciec Edward został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym diecezji Campo Maior, którym jest do dzisiaj.

Rozwijający się w Brazylii ruch został nazwany Ruch ewangelizacyjny Światło-Życie – Movimento Evangelizador Luz-Vida, młodzi ludzie używają skrótu M.E.L.V.

W Campo Maior spotkali się przedstawiciele M.E.L.V/BA (Blumenau), M.E.L.V/PE (Ibimirim) i M.E.L.V/IP (Campo Maior), by wyrazić wdzięczność biskupowi Edwardowi za miłość, troskę i formację tysięcy młodych młodych ludzi w ciągu tych trzydziestu lat.

Zobacz:

Padre agradece à Dom Eduardo e parabeniza o Movimento Luz-Vida pelos 30 anos no Brasil