7 sekund…

 

W dniach 1–3 grudnia w Częstochowie odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności (ORDJ). Moderatorzy, odpowiedzialni, członkowie diakonii specjalistycznych oraz animatorzy pochylali się nad tematem przyszłego roku formacyjnego: Młodzi w Kościele. W związku z tym specjalne zaproszenie na ORDJ zostało skierowane do młodych ludzi naszego Ruchu, zaangażowanych w różne dzieła, inicjatywy i wspólnoty. Trzeba przyznać, że liczba młodych, którzy przyjechali na ORDJ, była wyjątkowo duża.

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek wieczorem Eucharystią, której przewodniczył moderator generalny ks. Marek Sędek. Po mszy św. uczestnicy spotkali się na zawiązaniu wspólnoty, gdzie w luźnej i radosnej atmosferze można było poznać się nawzajem i zintegrować.

W sobotę po jutrzni i śniadaniu, w porannym bloku miała miejsce katecheza – świadectwo ewangelizatora Jacka Dudzica, który starał się pokazać, jak ewangelizować młodzież dzisiaj. Przekonywał, że trzeba wyjść z kościołów, zrozumieć i nauczyć się posługiwać językiem ludzi młodych. Nauczał, że dzisiaj trzeba próbować przekazać Dobrą Nowinę w… 7 sekund, mając tylko tyle czasu, ile potrzebuje winda, żeby wjechać na ostatnie piętro. Zaprezentował gotowe materiały multimedialne mające pomóc w ewangelizacji, wykorzystywane w praktyce w czasie rekolekcji szkolnych.

Później głos zabrała młodzież, która opowiadała o swoim zaangażowaniu w dzieła Ruchu. Uczestnicy usłyszeli o inicjatywach i organizowanych przez młodych oazowiczów z różnych rejonów Polski akcjach, często bazujących na mediach społecznościowych. Niektóre z prezentacji były bezpośrednio transmitowane poprzez Facebooka, co jest swojego rodzaju znakiem czasu i pokazuje sposób działania młodzieży dzisiaj.

Po Eucharystii, której przewodniczył ks. Maciej Krulak – moderator Centralnej Diakonii Ewangelizacji, w popołudniowym czasie uczestnicy spotkali się w małych grupach, gdzie dzielili się własnym doświadczeniem i zastanawiali się nad sposobami pracy z młodzieżą. Wieczorem w czasie wspólnej modlitwy moderatorzy i odpowiedzialni za Ruch modlili się za młodzież, a także młodzież wstawiała się za starszymi członkami Ruchu, prosząc o Ducha Świętego i wzywając wstawiennictwa Maryi nad wszystkimi dziełami Ruchu.

Niedzielne przedpołudnie to słowo moderatora generalnego, który przekonywał, że „trzeba poszerzać przedsionki”, wychodzić bardziej w kierunku ludzi, szukać nowych dróg dotarcia do młodych. Potrzeba nowego spojrzenia, świeżego umysłu, języka i pomysłu mogącego doprowadzić człowieka do spotkania z Panem. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia kończąca ORDJ.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, która od kilku lat odbywa się na przełomie roku liturgicznego, podejmuje temat kolejnego roku formacyjnego. Zaproszenie młodzieży, ale także przede wszystkim posłuchanie tego, czym żyje młodzież, jakie ma potrzeby, było nie tylko dobrym strzałem, ale także naturalną konsekwencją przyjętego tematu Młodzież w Kościele. Ruch Światło-Życie, który u swej podstawy ma pracę z młodzieżą, który w drugiej połowie ubiegłego wieku był często pierwszym środowiskiem wzrostu młodego człowieka w wierze, stanął przed nowym wyzwaniem – ponownego spotkania z ludźmi młodymi, żyjącymi dzisiaj w dynamicznie zmieniającym się świecie, często czującymi się zagubionymi i nierozumianymi, ale jednocześnie wnoszącymi we wspólnoty Ruchu prostotę, radość i nadzieję, że wszystko jeszcze przed nami.

Marcin Łęczycki

Pełna relacja fotograficzna na jest dostępna pod adresem:

http://foto.oaza.pl/index.php?/category/57