Ameryka i Azja na Kopiej Górce

W dniach 5-9 sierpnia gościliśmy grupę z Kuby, która wcześniej brała udział w ŚDM w Krakowie. Przygotowywał ich ks. Witold Lesner w diecezji Bayamo-Manzanillo.

fot. ks. Witold Lesner
Kubańczycy włączyli się w Oazę Nowego Życia I stopnia w Tylmanowej i w czasie pobytu odwiedzili Centrum oraz modlili się  przy grobie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

fot. ks. Witold Lesner
Było to dla nich pierwsze spotkanie z Ruchem Świało-Życie i rozpaliło chęć tworzenia oaz na Kubie.

fot. ks. Witold Lesner
Aktywnie spędzili kilka dni rekolekcyjnych i prosili, byśmy wspierali ich modlitwą za cały tamtejszy Kościół, któremu system komunistyczny blokuje działanie duszpasterskie.

fot. ks. Witold Lesner

Ks. Witold, który jest proboszczem parafii św.  Józefa w Gulsa mówił o niewielkim procencie ochrzczonych, ogromnym kryzysie rodziny i apatii wśód młodzieży jako głównych wyzwaniach dla Kościoła. Brakuje tam dobrych materiałów katechetycznych oraz dobrze przygotowanych  formatorów.

fot. ks. Witold Lesner
Módlmy się za chrześcijan na Kubie, by odważnie świadczyli o Chrystusie Zbawicielu.

Aleksandra Smutnicka

kontakt z ks. Witoldem
e-mail: wlesner@obibayamo.co.cu
nr konta: PKO BP 22 1020 5402 0000 0102 0168 3341

W niedzielę gościliśmy Amerykę, a w poniedziałek – Azję. Przedstawiamy wszystkim cudowne siostry elżbietanki rodem z Wietnamu (towarzyszy im Polka, siostra Natanaela). Siostry formują się w Norwegii

www.facebook.com/kopiagorka/