Animator

W potocznym rozumieniu oznacza osobę prowadzącą grupę formacyjną. W szerszym znaczeniu animatorami nazywane są osoby po skończonej formacji podstawowej oraz pełniące jakieś funkcje (np. podczas rekolekcji oazowych: animator gospodarczy, czyli ten kto troszczy się o sprawy techniczne i zaopatrzeniowe).

Istnieje wiele funkcji animatorów, np.: muzyczny, modlitwy, liturgiczny, porządkowy czy prowadzący grupę.